“Het hiaat is best groot”, zegt Max Wagenaar, filosofiestudent en projectleider van Erasmus Verbindt. “Ondanks alle goede bedoelingen en de toegenomen aandacht voor het onderwerp komen wetenschappers er simpelweg niet aan toe. Er gaat steeds minder geld naar het hoger onderwijs, terwijl de studentenaantallen alleen maar toenemen. Wetenschappers zien dat zelf ook en trekken steeds vaker aan de bel. Tegelijkertijd zien we dat de studenten van nu ongelooflijk leergierig, ondernemend en maatschappelijk betrokken zijn. In de roep om interdisciplinariteit en samenwerking tussen wetenschap en samenleving zien wij dan een ook een mooie rol voor studenten weggelegd. Wij hebben die tijd namelijk wél en bovendien kan het ons leerzame ervaringen opleveren waar we voor de rest van ons leven wat aan hebben.” Dat is de insteek van Erasmus Verbindt. “Twee vliegen in een klap dus”, aldus Wagenaar.

Innovatieve oplossingen voor lokale vraagstukken

Erasmus Verbindt werkt in drie stappen. In de podcastreeks ‘Stadswandelingen’ die Omroep Rijnmond uitzendt, gaan EUR-academici en stadsinwoners in gesprek over thema’s die spelen in specifieke Rotterdamse buurten, zoals de leerachterstand in Rotterdam Zuid en de energietransitie in de Rotterdamse haven. “Dat is stap een”, licht Wagenaar toe. “Verkenning.”

Stap twee gaat over verbinding. Wagenaar: “Als interdisciplinair studententeam brengen wij wetenschappers, maatschappelijke instellingen en belanghebbende Rotterdammers in gesprek over urgente problemen en concrete oplossingen.”

Stap drie draait om de studenteninzet. “Via stages en interdisciplinaire projecten gaan zij de samenwerking aan in stad”, gaat Wagenaar verder. “Of het nu gaat om het juridisch en bedrijfskundig ondersteunen van startende sociale of groene ondernemingen of het bedenken van innovatieve oplossingen voor lokale vraagstukken van de gemeente. Zolang wij als studenten een positieve bijdrage kunnen leveren zullen wij die kans altijd grijpen.”

Handen uit de mouwen steken

Samen met filosofiestudent en mede-initiatiefnemer Eddie Adelmund – die momenteel druk bezig is met sollicitatiegesprekken met nieuwe ‘Verbinders’ – en psychologiestudent Emma Peters vormt Wagenaar het bestuur van Erasmus Verbindt. Peters kwam er later bij maar is zeker niet minder gedreven. “Als student kun je op een heleboel verschillende manieren actief zijn”, merkt ze op. “Natuurlijk is het ook hartstikke leuk en gezellig om een skireis te organiseren maar ik wil mijn horizon verbreden, de handen uit de mouwen steken en écht iets betekenen voor de wereld om me heen.”

De driehoek wetenschap, samenleving en studenten versterken. Dat is de missie van Erasmus Verbindt. Peters: “Ons doel is om deze drie componenten op slimme wijze te combineren. Doen we dat goed, dan werkt de positieve impact drie kanten op en profiteert iedereen. Door met ons de verbinding aan te gaan doen wetenschappers kennis, informatie en netwerken op waar zij in hun onderzoek wat aan hebben. Het wakkert hun maatschappelijke verantwoordelijkheid aan en het doet een beroep op hun gevoel voor urgentie. Daarnaast kunnen ze hun kennis delen met mensen die er in de praktijk iets aan hebben.”

Gewoon tussen de mensen

“En dat is belangrijk”, zegt Wagenaar. “Want veel problemen van alledag bevinden zich nu eenmaal niet in wetenschappelijke tijdschriften maar bestaan gewoon tussen de mensen, buiten op straat, in de wijken en in de huizen.” Eenzaamheid onder ouderen bijvoorbeeld. “Een wijdverbreid probleem in Rotterdam”, legt hij uit. “Erasmus Verbindt bouwt aan een maatschappelijk netwerk dat sterk met dit thema is verbonden. We hebben contact met verschillende stichtingen en zorginstellingen zoals Humanitas die zich inzetten om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Maar ook met beleidsmakers én wetenschappers die zich in dit specifieke thema verdiepen. Door met alle partijen in gesprek te gaan en zinvolle koppelingen te maken, proberen we wetenschappelijke kennis en inzichten om te zetten in een basis voor zinvol handelen in de praktijk.”

Behoorlijk interdisciplinair

Een rol bij Erasmus Verbindt levert ook studenten veel op. “Het is vergelijkbaar met de ervaringen die je opdoet in een commissie van een vereniging”, legt Peters uit. “Alleen is dit echt gericht op maatschappelijke impact en het adresseren van complexe problemen. Je kunt een brug slaan tussen de stad en de wetenschap en er zelf ook nog wat van opsteken.”

Interessant aan Erasmus Verbindt is verder dat je samenwerkt met studenten, partners en wetenschappers met uiteenlopende achtergronden. “Behoorlijk interdisciplinair dus en dat zien we ook terug in de sollicitatiegesprekken”, vervolgt Peters. “Ieder heeft zijn eigen beweegredenen om mee te doen en zijn eigen aanvliegroute om een probleem aan te pakken. Precies daar ligt de kracht van Erasmus Verbindt.”

Meer weten van Erasmus Verbindt?

Kijk op eur.nl/erasmus-verbindt