Donderdag werd bekend dat de examencommissie het diploma van zeker vijftien studenten heeft ingetrokken en dat bijna honderd uitslagen van proctored tentamens ongeldig zijn verklaard. Vanwege technische problemen kon uit de beelden niet worden opgemaakt of de student gefraudeerd had of niet. Verschillende studenten zijn ontevreden over de afhandeling en gaan in beroep bij het College van Beroep voor Examens (CBE).

Onderwijsjurist Paul Zoontjens zegt dat vooral de studenten waarvan de diploma’s zijn ingetrokken kans maken in een zaak bij het CBE. “Ik vind het een brug te ver om dan diploma’s die al uitgegeven zijn en in de administratie van DUO staan, in te trekken. Waarom zou je eerst een diploma verlenen om het vervolgens in te trekken? Dan moet je met hele goede redenen komen. De rechtspraak zegt hierover: een diploma mag alleen maar worden ingetrokken, als er duidelijk sprake is van fraude. In deze casus is het onduidelijk of er sprake is van fraude.”

Rechtsverwerking

Zoontjens vindt het begrijpelijker dat tentamens waarbij niet gecontroleerd kan worden of iemand gefraudeerd heeft of niet, ongeldig zijn verklaard. “Dat de examencommissie de kwaliteit van onderwijs moet waarborgen, is een goed en steekhoudend argument. Daarbij moet de commissie de student wel zoveel mogelijk tegemoetkomen, er is namelijk geen bewijs of het de schuld van de student, de software of de universiteit is.”

In de discussie over het tegemoetkomen van de student, speelt de termijn waarin de examencommissie liet weten of het tentamen goed- of afgekeurd is, een rol. “Als dat te lang duurt, kan het tot rechtsverwerking leiden. Dat houdt in dat de examencommissie geen beroep meer kan doen op het argument dat de kwaliteit van diploma gewaarborgd moet worden. Het is de verantwoordelijkheid van de examencommissie om de student zo min mogelijk lastig te vallen met vertragingen. De universiteit koos voor dit proctoringbedrijf, niet de student.”

big brother tentamen exam rachel sender smaller online proctoring

Lees meer

Studenten balen van ingetrokken diploma en tentamens: ‘Ik vind dat onredelijk’

Twee studenten wiens tentamen of diploma is ingetrokken, doen hun verhaal bij EM .…