Met een tweede camera, die achter de student geplaatst wordt, kan de proctoringsoftware zien of er stiekem post-its op het scherm zitten, een mobiele telefoon tegen het scherm staat of spiekbriefjes op de wand achter de laptop hangen. De mogelijkheid om een tweede camera te gebruiken zat al ingebouwd in de software van ProctorExam, maar werd nog nooit ingezet door de universiteit, zegt Jansz. “De privacyorganisatie van de EUR oordeelde tot nu toe dat er onvoldoende voordelen zijn van een tweede camera om de inbreuk op de privacy te rechtvaardigen.”

Tiktokvideo

tiktokvideo proctoring exam cheating

Lees meer

Deze TikTokker laat zien hoe je proctoring om de tuin kan leiden

Proctoring moet fraude tijdens thuistentamens voorkomen. Maar deze TikTokvideo lijkt te…

Een TikTokker uit Canada toonde onlangs een eenvoudige methode om – zolang er geen tweede camera aanwezig is – proctoringsoftware te misleiden. Daarbij plaatste hij een telefoon tegen zijn laptopscherm en verbond zijn laptop met een grote televisie. Op die tv konden zijn huisgenoten zijn tentamen volgen, antwoorden googelen en naar hem appen.

Volgens ProctorExam is dergelijke fraude te detecteren doordat de tentaminant dan regelmatig verdachte oogbewegingen maakt richting de telefoon. Dat is uiteraard nog geen bewijs van fraude, maar Jansz denkt niet dat veel studenten met deze truc wegkomen. “Als we van ProctorExam horen dat er verdachte oogbewegingen gesignaleerd zijn, dan vraagt de examencommissie zo’n student op gesprek. En het is mijn ervaring bij zulk soort gesprekken dat negentig procent dan breekt.”

Vraag leeft al langer

De TikTokvideo is nu niet de aanleiding voor de hernieuwde discussie over een tweede camera. De vraag leeft volgens Jansz al langer onder docenten, maar door vakanties was het gesprek nog niet gevoerd. Dat gaat woensdag gebeuren.

‘Nieuwe inzichten’ nopen tot een nieuw gesprek hierover, vindt Jansz. Niet de fraudegevallen, want die zijn volgens hem nog niet veel gesignaleerd bij proctoring. Wel zijn er een paar bekende gevallen van grootschalige fraude bij de Rotterdam School of Management, maar dat ging om online tentamens zonder proctoring.” Het gaat vooral om het besef dat deze techniek misschien wel de rest van het collegejaar nodig zal zijn. “Een takehome-tentamen is niet bij alle vakken haalbaar. Sommige vakken eindigen nu eenmaal met een groot meerkeuzetentamen, en dat zal ook zo blijven. En die wil je zo veilig mogelijk aanbieden.”

big brother tentamen exam rachel sender smaller online proctoring

Lees meer over proctoring

Gefilmde thuistentamens: ‘De beelden worden zes weken bewaard’

Bij proctoring tentamens worden studenten thuis gefilmd terwijl ze tentamen doen. Hoe…

Lees 3 reacties