In mei was juist nog brede overeenstemming over het feit dat de wetenschap extra middelen nodig heeft voor de strijd tegen Covid-19, maar in de onderhandelingen ging uiteindelijk toch flink het mes in dit budget. Alleen via het Europees Parlement, dat ook een stem heeft in de begroting, kan nog worden geprobeerd het onderzoeksgeld veilig te stellen.

Premier Mark Rutte, die zich vorige week in de Tweede Kamer al moest verantwoorden voor een geplande verlaging naar 89,4 miljard euro, zei er weinig aan te kunnen doen, al wilde hij toen niet spreken van een bezuiniging.

De verlaging van het Horizon-budget zat er tot woede van de Europese universiteiten al het hele weekend aan te komen. Vrijdag werd al 5 miljard euro geschrapt. Secretaris-generaal van de Europese universiteitsorganisatie LERU Kurt Deketelaere, noemde raadsvoorzitter Charles Michel toen ‘een zwakke EU-voorzitter’ en de EU-leiders ‘grafdelvers’.