Begin juni vulden 654 studenten en scholieren een enquête van internationaliseringsorganisatie Nuffic in. De coronacrisis blijkt er flink in te hakken. Terwijl het aantal Nederlandse studenten dat naar het buitenland gaat de afgelopen jaren gestaag groeide, verwacht Nuffic dat het er aankomend studiejaar heel wat minder zullen zijn.

Afgeblazen

Ruim de helft van de studenten en scholieren heeft zijn plannen aangepast. Een derde stelt de reis uit tot betere tijden en bijna een kwart twijfelt of hoopt last-minute alsnog te kunnen vertrekken. Twintig procent van de studenten geeft als reden dat de buitenlandse instelling voorlopig alle buitenlandse uitwisselingen en stages heeft afgeblazen.

De belangrijkste redenen om niet te vertrekken zijn naast de reisadviezen van de Nederlandse overheid en de coronamaatregelen van het gastland de regels van de Nederlandse onderwijsinstelling. Een maand geleden bleek dat steeds meer universiteiten en hogescholen hun studenten verbieden om op uitwisseling te gaan. Onder andere bij de Rotterdam School of Management is dat voor bepaalde groepen studenten ook het geval.

Alternatief

Online-onderwijs dat buitenlandse instellingen momenteel aanbieden wordt door een grote meerderheid (79 procent) van de geënquêteerden nog niet als volwaardig alternatief gezien. Nuffic-directeur Freddy Weima noemt het zonde dat internationale ervaring opdoen voor veel studenten nu niet mogelijk is. “We moeten blijven zoeken naar manieren om studenten ervaring op te laten doen met andere culturen, zienswijzen en manieren van werken.”

In de cijfers van de voorinschrijvingen per 1 juni ziet de Erasmus Universiteit nog een toename van het aantal buitenlandse studenten dat in Rotterdam wil studeren. Of dat ook echt zo uitpakt kan op basis van deze cijfers betwijfeld worden.

Screenshot 2020-06-03 at 16.37.29

Lees meer

Meer eerstejaars melden zich aan; geen verlaging collegegeld

De vooraanmeldingen per 1 juni zijn 10 procent hoger dan vorig jaar, terwijl door de…