Waar gaat je proefschrift over?

“Over de wijze waarop jonge mensen sociale media gebruiken en wat daarvan de invloed is op hun vertrouwen in de media en instanties binnen drie domeinen: politiek, gezondheid en cultuur. Tot slot heb ik nader onderzocht wat deze factoren betekenen voor het online volgen, zoeken, delen en commentaar geven. Ik heb zes verschillende manieren van mediagebruik, oftewel ‘mediarepertoires’ vergeleken. Een traditioneel repertoire is bijvoorbeeld het gebruik van kranten en televisie, terwijl allesvreters van alle beschikbare media gebruikmaken. Dankzij de inschakeling van een professioneel onderzoeksbureau is het me gelukt om meer dan duizend respondenten mijn vragenlijst te laten beantwoorden.”

Wat zijn je belangrijkste conclusies?

“Er waren een aantal interessante correlaties. Politiek vertrouwen is hoger onder jongeren die traditionele media gebruiken dan onder jongeren die alleen sociale media gebruiken. Ook jongeren die meer allesvreters zijn, dus allerlei verschillende media gebruiken, hebben meer vertrouwen in de overheid. Een diverser mediarepertoire correleert met sterker politiek engagement, en sociale media zijn een belangrijk deel van zo’n repertoire. In het algemeen kun je stellen dat het mediagebruik van jongeren samenhangt met hun vertrouwen in instituties en met hoe geloofwaardig ze media achten. Vergeleken met traditionele media in China, hebben sociale media een grotere invloed op het online engagement van jongeren.”

Hoe kwam je met dit onderwerp bij de Erasmus Universiteit terecht?

“Ik kom uit China, waar ik een bachelor in management en een master in communicatie heb gedaan. Toen ik mijn proefschrift wilde schrijven, zocht ik online naar begeleiders en die heb ik gevonden aan de Erasmus. Mijn masterscriptie ging over de manier waarop studenten aan gezondheid gerelateerde apps gebruiken en ik wilde meer doen met mediagebruik onder jonge mensen.”

“Het mediaklimaat in China verschilt zeer van dat in de rest van de wereld. In sommige landen gelooft men dat sociale media kunnen bijdragen aan politieke betrokkenheid. In China niet. De overheid controleert alle media. Je zult daar dus geen negatieve berichten over de overheid tegenkomen. Zowel de traditionele als de nieuwe media worden er gecensureerd, maar de sociale media zijn meer divers. Het is voor de overheid lastiger om alles online te controleren. Daardoor circuleren bepaalde berichten soms enige tijd voordat ze worden verwijderd. Bovendien hebben mensen manieren gevonden om de censor te omzeilen door woorden te gebruiken die hetzelfde klinken maar fonetisch zijn geschreven, zodat ze niet kunnen worden gevonden.”

Wat zien we op het omslag?

“Dat heb ik zelf gemaakt! In de lucht zie je alle verschillende mediasoorten, inclusief die welke je alleen in China hebt. Onderaan zie je mijn leven en de symbolen van alle plekken waar ik heb gewoond. Het is een combinatie van Chinese bloemen, Nederlandse molens, de Erasmusbrug en de Oriental Pearl TV Tower in Shanghai. Het proefschrift is mijn kindje. De zonnebloem is heel belangrijk. Die herinnerde me eraan positief te blijven.”

Was het nodig dat je daaraan herinnerd werd?

“Een proefschrift schrijven is niet gemakkelijk. Mentaal en fysiek is het erg zwaar. Sinds afgelopen jaar kunnen promovendi bij een psycholoog terecht, maar omdat zij het heel druk heeft was het moeilijk een afspraak te regelen. Vorig jaar werd de druk me te veel en zat ik dicht tegen een burn-out aan. Gelukkig had ik mensen om mij heen met wie ik kon praten. Ik ging ook vier of vijf keer per week naar de sportschool. Na de hele dag achter de computer te hebben gezeten, is het lekker om even te gaan hardlopen. Zonder mijn work-outs zou ik mijn proefschrift nooit hebben afgerond.”

“Vorig jaar mei was ik erg gestrest. Een van mijn collega’s zei dat het een teken was dat het bijna klaar was. Ze zei: ‘Een goed proefschrift is een voltooid proefschrift.’ Daarom zeg ik wel eens: ‘Tegen het einde van de tocht gaat het steeds moeizamer.’ In China hebben we een gezegde over een bergtop die je moet bereiken. Als je er eenmaal bent, zie je een nieuwe top. Onderweg is er regen, sneeuw en soms een regenboog of een prachtig landschap.”