eline burgman
Eline Burgman Beeld door: eigen foto

Ik trek als Nederlandse student de noodzakelijkheid van het Engels als voertaal in het hoger onderwijs in twijfel. Zo betoogden vorig jaar al 180 hoogleraren, schrijvers en prominenten in een manifest in de Volkskrant onder andere dat het Nederlands voor verreweg de meeste beroepsgroepen nog altijd de belangrijkste voertaal is. Wat is dan nog de meerwaarde van het Engels als voertaal?

De Engelstalige opleidingen trekken veel internationale studenten aan wat volgens het manifest tot gevolg heeft dat het budget per student verder afneemt en uiteindelijk het niveau van het academisch onderwijs verslechtert. Daarbovenop blijkt nog eens dat slechts een fractie van die buitenlandse studenten (circa 20 procent) na het afstuderen langer dan vijf jaar in Nederland blijft, bleek uit onderzoek van Nuffic. Een groot gedeelte van die buitenlandse studenten levert de Nederlandse economie dus helemaal niks op.

Bij de voortschrijdende verengelsing op mijn universiteit lijkt het soms alsof niet het beste onderwijs centraal staat, maar de immer draaiende pr-machine van het College van Bestuur, die kost wat kost het Engels in de collegebanken wil. Wat is echter de toegevoegde waarde van een Engelstalig vak in het eerste jaar van de bachelor Rechtsgeleerdheid waarin Nederlandse studenten met elkaar in het Engels discussiëren? Veel studenten hebben in hun moedertaal al moeite met het wollige juridische jargon, terwijl van hen verwacht wordt dat zij in diezelfde taal later kunnen pleiten en stukken kunnen schrijven en analyseren.

Waarom hanteert een inleidend programma voor aankomende studenten zoveel onnodig Engels terwijl haar publiek uitsluitend bestaat uit Nederlandse studenten? En waarom is het vak Statistiek bij de bachelor Bestuurskunde in het Engels terwijl de Nederlandse studenten al moeite hebben met de materie?

Deze voorbeelden roepen de vraag op waarom hier het Engels in plaats van het Nederlands de voorkeur heeft. Het blijft gissen, maar een makkelijke aanname is dat het vanuit financieel oogpunt natuurlijk veel aantrekkelijker is voor de universiteit om vakken in het Engels te geven. Het belang van de student is beduidend minder belangrijk dan het financiële plaatje.

De buitenlandse studenten die, uitzonderingen daargelaten, het Nederlands veelal niet machtig zijn, zorgen voor een snelle opmars van het Engels in de universiteitsgebouwen. Zo ook in het Erasmus Paviljoen. Toch wil ik ook daar graag in het Nederlands aangesproken worden, vanuit het principe dat we de Nederlandse taal moeten koesteren. In deze tijd van voortschrijdende individualisering is het Nederlands nog maar een van de weinige zaken die ons bindt en een wezenlijk onderdeel is van de Nederlandse cultuur. Het vormt onze identiteit.

Dat het Engels steeds verder doordringt tot het Nederlands Hoger Onderwijs lijkt een onomkeerbaar fenomeen. Echter, dat mag niet over de ruggen van Nederlandse studenten en ten koste van de Nederlandse taal. De vraag die de dame en heren van het College van Bestuur aan de student moeten stellen als het gaat om de verengelsing is dus “kan ik je helpen?” zodat het Nederlands een prominente plek blijft behouden op de universiteit.

engels-verengelsing-internationalisering-bilingual-tweetalig-bas-van-der-schot

Lees meer

‘Politiek moet doorgeslagen verengelsing terugdraaien’

Ruim 180 hoogleraren, schrijvers en andere prominenten roepen de Tweede Kamer op om de…

Lees 34 reacties