De Erasmus Universiteit telde op 1 oktober 28.346 studenten, dat is bijna 5 procent meer dan vorig jaar. Het aantal internationale studenten stijgt met iets meer dan 6 procent tot ruim 5800. De groei was iets minder sterk dan in voorgaande jaren, voornamelijk omdat er minder nieuwe masterstudenten bij kwamen.

Duitsers

Het aandeel buitenlandse studenten nam dus weer toe. Ongeveer 20 procent van de studenten komt uit het buitenland. Onder de internationale studenten zijn de Duitsers de grootste groep, op afstand gevolgd door de Italianen en Grieken.

Het aantal eerstejaars nam ook toe met bijna 200 toe naar 8600. Vrouwen zijn licht in de meerderheid in Rotterdam. De EUR telt 51,9 procent vrouwelijke studenten tegenover 48,1 procent mannen.

Werkdruk

De universiteit vraagt zich wel af of er ‘grenzen zijn aan de groei’. “De doorgaande groei van het aantal studenten, in combinatie met de achterblijvende onderwijs– en onderzoeksbekostiging leidt tot hoge werkdruk bij medewerkers en zet de kwaliteit van onderzoek en onderwijs onder druk”, schrijft de EUR in een persbericht.

Jaarlijks rekent elke universiteit op 1 oktober het aantal studenten en inschrijvingen uit. De 1 oktober-telling is een momentopname; de cijfers kunnen daarna nog iets wijzigen, omdat de registratie van studenten een doorlopend proces is waarbij er correcties op het verleden toegepast worden.