“Het College van Bestuur wil dat ESHCC ‘robuuster’ wordt. Een fusie met een andere faculteit wordt daarom overwogen.” De geruchten gingen al even de ronde, maar in het najaar wordt een mogelijke fusie besproken in de faculteitsraad. Medewerkers hebben nog veel vragen over het onderzoek dat interim-decaan Dymph van den Boom doet naar de toekomst van de ESHCC.

vlag-ESHCC

Lees meer

Fuseert ESHCC met Wijsbegeerte of ESSB?

Het College van Bestuur wil dat ESHCC ‘robuuster’ wordt. Een fusie met een andere…

vlag-ESHCC

Lees meer

Nog veel vragen over beoogde fusie ESHCC en ESSB

De geruchten en besprekingen over een mogelijke fusie tussen ESHCC en ESSB houden de…

Al snel blijkt dat de meerderheid van de ESHCC-medewerkers tegen de fusie is, en ook de ESSB’ers zijn niet unaniem voor.

merger

Lees meer

Meerderheid ESHCC wil geen fusie met ESSB

Bijna driekwart van de medewerkers van ESHCC heeft zich uitgesproken tegen een mogelijke…

vlag-ESSB

Lees meer

Ook ESSB-medewerkers spreken zich uit tegen fusie met ESHCC

Na 115 medewerkers van de ESHCC keren ook veel personeelsleden van de ESSB zich tegen de…

vlag-ESHCC

Lees meer

Oud-decaan over fusie ESHCC en ESBB: doe het niet

De fusie tussen ESHCC en ESSB moet niet doorgaan, is de boodschap van emeritus hoogleraar…

Van den Boom blijft bij haar standpunt dat een fusie het beste is voor de faculteit, het liefst een fusie met de ESSB. Het College van Bestuur deelt die opvatting, tot onvrede van de faculteitsraden.

Dymph-van-den-Boom-Daniël-Rommens-Folia

Lees meer

Definitief voorstel decaan ESHCC: ‘Fusie met ESSB beste optie’

De grote meerderheid van de medewerkers van de ESHCC is tegen de fusieplannen, maar…

merger

Lees meer

Ook College van Bestuur wil fusie tussen ESHCC en ESSB

Als de faculteiten ESHCC en ESSB samengaan, kunnen nieuwe programma’s ontwikkeld…

mandeville building; t gebouw

Lees meer

Universiteitsbestuur besluit tot fusie ESHCC en ESSB

Al deze zomer zullen de faculteiten ESHCC en ESSB 'administratief' fuseren. De…

vlag-ESSBHCC-2 fusie

Lees meer

Decaan: ESSB mag niet lijden onder financiële situatie bij ESHCC

De ESHCC schrijft al jaren rode cijfers, en een fusie met de ESSB moet onder andere dat…

merger

Lees meer

Fusie ESHCC-ESSB: ‘Dit is niet hoe het hoort’

De medezeggenschapsraden van de ESHCC en de ESSB hoorden woensdag dat het College van…

vlag-ESSBHCC-2 fusie

Lees meer

Faculteitsraden niet positief over fusie ESHCC-ESSB

De voorgenomen fusie tussen ESHCC en ESSB is nog geen gelopen race. De…

vlag-ESSBHCC-2 fusie

Lees meer

Faculteitsraad ESSB ook tegen fusie met ESHCC

Na de raad van de ESHCC is ook de ESSB-raad tegen een fusie tussen de twee faculteiten.…

Plots vertrok Van den Boom bij de ESHCC. “Van den Boom was aangesteld om een advies uit te brengen over de toekomst van de faculteit. Dat is nu afgerond, dus ze draagt het stokje over”, liet een universiteitswoordvoerder weten. Een week later bracht krant NRC Handelsblad het bericht dat de decaan plagiaat zou hebben gepleegd.

Dymph-van-den-Boom-Daniël-Rommens-Folia

Lees meer

Interim-decaan ESHCC vertrekt per direct

Dymph van den Boom vertrekt per direct als interim-decaan van de ESHCC. De faculteitsraad…

Dymph-van-den-Boom-Daniël-Rommens-Folia

Lees meer

Plagiaat in werk van vertrekkend decaan Dymph van den Boom

In haar periode bij de Universiteit van Amsterdam plagieerde de vorige week vertrokken…

Dymph-van-den-Boom-Ursula-Jernberg

Lees meer

Omstreden fusie-advies Van den Boom bevat ook plagiaat

Niet alleen in UvA-toespraken, in een wetenschappelijk artikel en in haar proefschrift is…

dymph-van-den-boom-plagiaat-NRC

Lees meer

Rector ‘geschokt’ over plagiaatartikel Van den Boom

'Als het een wetenschapper betreft die naar NRC is gestapt, dan had die toch de juiste…

Ondertussen lopen de fusieplannen vertraging op, en na een wekenlange periode van discussies, open brieven en negatieve adviezen wordt het idee om de faculteiten voor sociale en geesteswetenschappen te fuseren van tafel gehaald.

mandeville building; t gebouw

Lees meer

Fusieplannen ESHCC-ESSB lopen vertraging op

De faculteiten ESHCC en ESSB zullen niet op 1 augustus formeel fuseren. Dat was wel het…

vlag-ESHCC

Lees meer

Fusie ESHCC-ESSB van de baan

Na een wekenlange periode van discussies, open brieven en negatieve adviezen is het idee…

Met de gecancelde fusie keert de rust nog niet terug bij de faculteit. Op dezelfde dag dat bekend wordt dat de fusie niet doorgaat, zeggen twaalf stafleden van Geschiedenis het vertrouwen op in het bestuur van de faculteit. De onrust is aanleiding voor een cultuuronderzoek.

klemann

Lees meer

Twaalf stafleden Geschiedenis zeggen vertrouwen op in afdelingshoofden ESHCC

Volgens hoogleraren Ben Wubs en Hein Klemann heeft het 'een groepje mensen de decaan…

vlag-ESHCC

Lees meer

Universiteit begint cultuuronderzoek bij ESHCC

Fusieplannen en een plagiaataffaire leidden tot grote onrust binnen de faculteit. Nu de…

Frank van der Duyn Schouten_decaan wijsbegeert

Lees meer

Frank van der Duijn Schouten nieuwe interim-decaan ESHCC

Van der Duijn Schouten is ook interim-decaan bij Erasmus School of Economics. Hij gaat…

Campus Woudestein Mandeville Van der Goot

Lees meer

‘Verziekte sfeer’ en onderlinge strijd: wat ging er mis bij ESHCC?

Plagiaat, het plotselinge vertrek van de decaan, een keiharde confrontatie tussen enkele…

In een reactie schrijft Marc Verboord, universitair hoofddocent bij de afdeling media & communicatie van de ESHCC, dat hij zich helemaal niet herkent in de verhalen over een angstcultuur.

Campus Woudestein Mandeville Van der Goot

Lees meer

‘Er heerst geen angstcultuur binnen de ESHCC’

Als medewerker van de ESHCC herkent universitair hoofddocent Marc Verboord zich…

Het is bijna drie maanden stil als de universiteit bekend maakt dat een forensisch onderzoeksbureau is ingeschakeld om het ‘plagiaatlek’ te ontdekken. ‘Ongehoord’ zegt NRC-journalist Frank van Kolfschoten, en hij is niet de enige die dit een vreemde stap vindt. Het onderzoeksbureau mag in de mailboxen van werknemers kijken.

vlag-ESHCC

Lees meer

Forensisch bureau doet onderzoek naar plagiaatlek bij ESHCC

Aanleiding is het artikel in NRC waarin voormalig ESHCC-decaan Dymph van den Boom…

dymph-van-den-boom-plagiaat-NRC

Lees meer

NRC-journalist: forensisch onderzoek ESHCC ‘ongehoord’

'Wat durf je als medewerker ooit nog te zeggen tegen een journalist, als je weet dat je…

Ana Uribe Sandoval ESHCC University Council

Lees meer

ESHCC en de wolf: een sprookje met een waarschuwing

Faculteitsraadsvoorzitter Ana Uribe Sandoval schrijft over het forensisch onderzoek dat…

Campus Woudestein Mandeville Van der Goot

Lees meer

Heksenjacht op journalistieke bron is schadelijk en onzinnig

Een heksenjacht om de identiteit van een vermoedelijk lek te onthullen ondermijnt de…

Campus Woudestein Mandeville Van der Goot V gebouw

Lees meer

Bedrijfsrecherche loslaten op je medewerkers, mag dat?

Ict-jurist Arnoud Engelfriet bekijkt het reglement op basis waarvan het College van…

En toen waren de fusieplannen weer terug. De fusieplannen zijn dood, lang leve de fusieplannen. Interim-decaan vindt het écht de beste optie voor de ESHCC. In zijn advies trekt Van der Duijn Schouten harde conclusies, vooral over het bestuur van de faculteit.

merger

Lees meer

Fusieplannen ESHCC weer uit de koelkast

De fusieplannen zijn dood, leve de fusieplannen!

Frank van der Duijn Schouten

Lees meer

Decaan wil de humanities verdedigen, waar nodig tegen de wetenschappers zelf

De ESHCC heeft lang genoeg gediscussieerd over de toekomst, vindt interim-decaan Van der…

De Universiteitsraad is niet gelukkig met het onderzoek door Hoffmann Bedrijfsrecherche. Volgens voorzitter Hans van den Berg had het universiteitsbestuur het onderzoek voor advies moeten voorleggen aan de raad. Dat is niet gebeurd, en de raad vermoedt dat daarmee de rechten van de raad geschonden zijn.

universiteitsraad foto elmer smaling

Lees meer

‘CvB schond rechten Uraad bij e-mailonderzoek ESHCC’

Het e-mailonderzoek naar het 'plagiaatlek' bij de ESHCC door Hoffmannbedrijfsrecherche…

Bijna driehonderd wetenschappers spreken zich in een open brief uit tegen het inschakelen van Hoffmann Bedrijfsrecherche. Onder hen prominente hoogleraren als Young Erasmus-lid Alessandra Arcuri, Willem Schinkel van De Jonge Akademie en voormalig rector magnificus Henk Schmidt. Ze dringen er bij het College van Bestuur op aan om het forensisch onderzoek per direct te staken.

vlag-ESHCC

Lees meer

Wetenschappers willen einde aan forensisch onderzoek bij ESHCC

Ruim tweehonderd wetenschappers roepen het College van Bestuur van de Erasmus…

Van der Goot gebouw, campus Woudestein

Lees hier de open brief

Verklaring tegen forensisch onderzoek naar e-mailaccounts van academici Erasmus Universiteit

Wij, leden van de Nederlandse academische gemeenschap, zijn uiterst bezorgd over het…