Twee weken geleden werden de fusieplannen van de ESHCC nieuw leven ingeblazen. Interim-decaan Van der Duijn Schouten sprak zich uit voor een opsplitsing van de faculteit, waarbij een deel fuseert met de Erasmus School of Behavioural and Social Sciences (ESSB) en een ander deel met de ESPhil. Maar de filosofen zien dat vooralsnog niet zitten. “Zoals de scenario’s nu worden geschetst, sluiten we een fusie uit”, zegt Marloes Westerveld, voorzitter van de Faculteitsraad van ESPhil. “Daar is binnen onze faculteit niet genoeg draagvlak voor.”

Frank van der Duijn Schouten

Lees meer

Decaan wil de humanities verdedigen, waar nodig tegen de wetenschappers zelf

De ESHCC heeft lang genoeg gediscussieerd over de toekomst, vindt interim-decaan Van der…

Veel vragen

Het huidige fusieadvies roept veel vragen op, vindt de Faculteitsraad. “Wat betekent het bijvoorbeeld voor de zelfstandigheid van Wijsbegeerte? En voor de positie van Filosofie als interfaculteit, en onze Double Degree?” Ook de sfeer bij de ESHCC speelt volgens Westerveld een rol bij het afwijzen van de fusie. “Dat is voor onze faculteit heel belangrijk. Zoals het er nu voor staat zien we samengaan met de ESHCC niet zitten.”

Het faculteitsbestuur van Wijsbegeerte deelt de visie van de Faculteitsraad, zegt decaan Hub Zwart. “We hechten veel waarde aan onze onafhankelijkheid, maar het is niet zo dat we alleen nee zeggen.” Volgens de decaan is zijn faculteit ‘medeverantwoordelijk voor krachtige geesteswetenschappen’ op de Erasmus Universiteit. “En daar willen we graag over nadenken.”

Verbindende rol

“Aanvankelijk had ik wel zoiets van: waarom hebben we nu weer deze discussie? Die hebben we een paar jaar geleden toch al gehad?”, geeft Zwart toe, doelend op de turbulente periode waarin het voortbestaan van de filosofiefaculteit op het spel stond. “Daarna hebben we een duidelijke opdracht gekregen: een campusbrede, interdisciplinaire rol.”

Zwart noemt bijvoorbeeld de Double Degree van de faculteit, een programma waarmee EUR-studenten naast hun reguliere bachelor een bachelordiploma Filosofie kunnen volgen. “Die verbindende rol moeten we kunnen blijven vervullen, want daartoe zijn we op aarde”, benadrukt de ESPhil-decaan. “Dat blijft een belangrijke bouwsteen en ik weet niet of we die rol kunnen vervullen als je filosofie opsluit in een faculteit geesteswetenschappen.”

Contouren

Volgens Zwart behoeven de scenario’s uit de toekomstvisie van Van der Duijn Schouten verdere uitwerking. “In het rapport staan pas de contouren. Het valt me op dat de invalshoek nu is dat er een probleem opgelost moet worden. Mijn invalshoek zou vooral inhoudelijk zijn. Ik zie het plan als een uitnodiging om te reflecteren op de rol van filosofie en de geesteswetenschappen binnen en buiten de universiteit.”

Westerveld is ook bereid om mee te denken over alternatieven. Ze begrijpt dat er toekomstplannen worden gemaakt die invloed hebben op de ESHCC, de ESSB en de ESPhil. “Het College van Bestuur stelt een commissie in die de toekomstscenario’s verder onderzoekt. Het is goed dat daar ook filosofen in plaatsnemen. We willen als faculteit helpen om de geesteswetenschappen te versterken, maar denken dat een fusie geen oplossing is.”