Van der Duijn Schouten werd eind juni interim-decaan bij de ESHCC. Dat doet hij naast zijn functie als interim-decaan bij de Erasmus School of Economics. Door het College van Bestuur (CvB) is hij gevraagd om de toekomst van de ESHCC te onderzoeken.

De fusieplannen die voor de zomer nog doodverklaard waren, zijn nu afgestoft en weer terug op de tafel. Persoonlijk ziet Van der Duijn Schouten het meeste heil in de formatie van een sterke faculteit Geesteswetenschappen naast de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). “Deze echte versterking van de Humanities en Social Sciences aan de EUR zou mogelijk kunnen worden door de afdelingen van ESHCC te laten aansluiten bij de Erasmus School of Philosophy of de ESSB.”

Over welke departementen waar kunnen aansluiten, wil de decaan zich nog niet uitlaten. Wel moet er zorgvuldig naar gekeken worden, benadrukt hij: “Je moet vermijden om uiteenlopende wetenschapsculturen te mengen die samen een ongezonde biotoop vormen. Dat zou kunnen leiden tot heel veel interne discussies, en dat moet je in iedere organisatiestructuur voorkomen.” Een commissie gaat zich verdiepen in de gegeven toekomstopties voor de faculteit. De uitkomst wordt in december verwacht.

‘Onvoldoende leiderschapscapaciteit’

In het rapport trekt Van der Duijn Schouten harde conclusies, vooral over het bestuur van de faculteit. Er is ‘onvoldoende leiderschapscapaciteit aanwezig binnen de ESHCC’, schreef hij in zijn advies.

Met een fusie maakt de EUR volgens de decaan een slag waar de hele universiteit van kan profiteren. “Een sterke faculteit Geesteswetenschappen en een sterke faculteit Sociale Wetenschappen is goed voor de positionering van de universiteit en je trekt daarmee studenten en getalenteerd personeel aan. Om die fusiestap te kunnen maken, is sterk leiderschap op het niveau van de faculteit nodig”, stelt Van der Duijn Schouten. En dat is precies wat volgens hem momenteel ontbreekt.

Te weinig mensen hebben te veel macht, stelt de decaan. Een democratie functioneert ook door tegenspraak, en daar is nu te weinig ruimte voor. En door het huidige personeelsbeleid bij de ESHCC zou er ‘te weinig leiderschapspotentieel aanwezig’ zijn om de huidige leiders op te volgen. In de ESHCC is een disbalans in de samenstelling van het personeel: er zijn relatief veel mensen die hun pensioen naderen en relatief veel jonge, onervaren medewerkers.

Daarnaast ontbreekt het bij het huidige managementteam aan een faculteitsbrede visie die nodig is om samen met andere decanen en het College van Bestuur (CvB) te werken aan de toekomst van de faculteit, zegt de decaan. “Je zag dat het managementteam de afgelopen periode het CvB, en daarmee de rest van de universiteit, toch vooral als de bedreiging zag. En dat is een hele slechte raadgever.” Hiermee doelt de decaan op de overheersend negatieve houding tegenover een fusie, terwijl een fusie in zijn ogen de beste optie is.

Positief saldo door ‘uitzonderlijke groei’

Verrassend genoeg blijken de financiën van de faculteit niet meer het grootste probleem zijn, terwijl de vorige interim-decaan Dymph van den Boom de penibele financiële positie een half jaar geleden nog aanhaalde als belangrijkste noodzaak tot een fusie. “Als interim-decaan heb ik mij bezig gehouden met de begroting voor 2020-2023”, legt de nieuwe decaan uit. “Ik heb wat meer cijfers tot mijn beschikking dan mijn voorganger, en zie dat de faculteit in vier jaar financieel op eigen benen kan staan. Een positieve reserve is geen kwestie van wishful thinking meer, en dat heeft te maken met de uitzonderlijke groei in studentenaantallen die de faculteit heeft doorgemaakt de afgelopen jaren.”

De reserves van de faculteit zijn momenteel nog steeds negatief, maar dat zal de komende vier jaar veranderen. “De reserves groeien naar een gezond niveau van zo’n anderhalf miljoen.”

Verlengstuk van het CvB

In zijn eerste twee maanden heeft Van der Duijn Schouten naar eigen zeggen zijn best gedaan om de medewerkers van zijn nieuwe faculteit te leren kennen. “Je moet als decaan investeren om het vertrouwen te winnen. Van den Boom werd bij haar aanstelling onmiddellijk geïdentificeerd als een verlengstuk van het CvB. Dat vind ik een hele slechte start. Je moet als decaan ook de kans krijgen om de faculteit ervan te overtuigen dat je tegen het CvB durft in te gaan waar nodig.”

Van der Duijn Schouten herkent de situatie wel van zijn tijd bij Filosofie, waar hij ook interim-decaan was toen het voortbestaan van de faculteit onzeker was. “Dan merk je dat de Faculteitsraad en de hele faculteit denkt: ‘Wat komt die Van der Duijn Schouten hier doen als wiskundige? Dat zal wel een verlengstuk zijn van het CvB.’ Net als bij de filosofen heb ik bij de ESHCC gezegd dat zelfstandigheid van de faculteit geen doel op zich is. Mijn eerste doelstelling is om de inhoudelijke vakgebieden, opleidingen en onderzoekprogramma’s veilig te stellen. Vervolgens komt het belang van het personeel. De faculteit als institutioneel geheel komt wat mij betreft op de laatste plaats. In dat opzicht denk ik dat ik door een vrij strakke en consistente redenering wel wat vertrouwen krijg.”

Frank van der Duijn Schouten
Frank van der Duijn Schouten Beeld door: Aysha Gasanova

De drie maanden die Van der Duijn Schouten kreeg bij de ESHCC zijn officieel voorbij. Hij is bereid om er nog enige tijd aan vast te plakken, want ‘er is nog werk aan de winkel’. De berichten over een angstcultuur binnen de ESHCC schrikken de 70-jarige interim-decaan niet af. Bij een universitaire instelling zouden mensen in zijn ogen moeten kunnen zeggen wat ze willen. Daarnaast zegt hij als wiskundige een zwak te hebben voor gebieden als filosofie en geschiedenis. “Culture and Arts, kan ik dan weer lastig claimen, want de enige onvoldoende die ik op mijn rapport op de middelbare school had, was voor tekenen.” Maar hij vindt het allemaal ‘kwetsbare vakgebieden’ die het verdienen om verdedigd te worden. “Soms ook tegen mensen die er eigenlijk verantwoordelijk voor zijn. Als ik in die verdediging een rol kan spelen, dan ben ik daarvoor beschikbaar. Maar wel op de voorwaarde dat de Faculteitsraad instemt met mijn aanstelling.”

Een week na dit interview is bekend geworden dat Van der Duijn Schouten nog een jaar aanblijft als interim-decaan bij de ESHCC.