Voorzitter Jacko van Ast somt in een brief aan het College van Bestuur (CvB) zeven argumenten op waarom de raad een negatief advies geeft. Ten eerste is de door het College voorgestelde ‘verkorte procedure’, waarbij de faculteiten eerst administratief fuseren en dan pas uitzoeken welke gevolgen dat voor de organisatie heeft, volgens de raad niet geschikt voor een ingewikkelde fusie zoals deze. Ten tweede is er te weinig aandacht voor de belangen van de ESSB in het advies van ESHCC-decaan Dymph van den Boom, waarop het CvB de keuze voor een fusie voornamelijk baseert. Ook denkt de raad dat het vormen van een ‘grote, pluralistische faculteit’ tot grote uitdagingen leidt voor het management, zeker niet gezien de hoeveelheid energie die de faculteit al heeft gestoken in de reorganisatie van 2015.

Het is de raad verder onduidelijk hoe een fusie leidt tot een ‘robuustere faculteit’, zoals het College van Bestuur claimt. In algemenere zin vindt de raad dat er te weinig informatie beschikbaar is. Bijvoorbeeld over welke eisen van decaan Victor Bekkers wel en niet worden ingewilligd, maar ook over de situatie bij de ESHCC, waar volgens de raad een vertrouwenscrisis is ontstaan. Het laatste argument van de raad is dat medewerkers van beide faculteiten weinig enthousiast zijn of zelfs weerstand bieden tegen de fusie.

Uitweg

Van Ast biedt nog wel een uitweg voor het College van Bestuur om toch tot een fusie te komen. Hij stelt voor om personeel van beide faculteiten samen te brengen om na te denken over de toekomst, en dat zou alsnog kunnen leiden tot een fusie, of zelfs tot een verkorte procedure. “De raad is niet principieel tegen een fusie, wij begrijpen het belang van een fusie op het niveau van de Erasmus Universiteit heel goed”, schrijft Van Ast.

De faculteitsraden kunnen een fusie ondanks hun negatieve advies niet tegenhouden. De Universiteitsraad kan het plan wel wegstemmen. Daarover vergadert de raad waarschijnlijk op 11 juni. Wat een tegenstem van de Universiteitsraad voor gevolgen heeft is onduidelijk. Het College van Bestuur zegt de brief van de ESSB net te hebben ontvangen, en wil daar nog nader naar kijken.