Als het aan het universiteitsbestuur ligt fuseren de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) en de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) zo snel mogelijk tot een nieuwe faculteit: de Erasmus School of Humanities, Social & Behavioural Sciences. Maar de voorzitters van beide faculteitsraden zijn kritisch op de snelheid en de stelligheid waarmee het College van Bestuur de fusieplannen woensdag naar buiten bracht.

'Heel raar'

“Het CvB kondigt het nu aan als feit. Maar de Universiteitsraad moet nog instemmen met het plan, en de faculteitsraden is nog om advies gevraagd”, zegt Uribe Sandoval over de aankondiging van het universiteitsbestuur. Voor 21 mei moeten de faculteitsraden aan het CvB laten weten wat ze vinden van de plannen.

Maar die plannen zijn nog niet volledig uitgewerkt. Daardoor is het volgens Uribe Sandoval niet duidelijk waar de medezeggenschap precies een antwoord op zal moeten geven. “Waarom moeten we als raad meedoen aan een procedure die niet goed verloopt? Wij vinden het heel raar dat het CvB zegt al besloten te hebben tot een fusie. Ze kunnen hooguit aankondigen dat ze die intentie hebben. Dit is niet hoe het hoort.”

Tempo

Jacko van Ast, voorzitter van de ESSB-raad, is wat milder in zijn reactie. “Het is wel merkwaardig dat het College van Bestuur dit zo stellig brengt.” Tegelijkertijd waardeert Van Ast het tempo dat het CvB aan de dag legt. “We weten allemaal waar het om gaat, we weten allemaal wat de voor- en nadelen zijn. Laat het dan ook maar zo snel mogelijk gebeuren.”

Wel benadrukt Van Ast dat de eisen die zijn decaan Victor Bekkers eerder aan de fusie stelde daarin meegenomen moeten worden. Bekkers wil bijvoorbeeld geen ontslagen als gevolg van de fusie, goede ondersteuning van het proces en geen negatieve financiële gevolgen voor de ESSB. De faculteitsraad komt voor 21 mei bijeen om een standpunt te bepalen.

Binnen de faculteiten is veel weerstand tegen het fusieplan. Meer dan de helft van de medewerkers van de ESHCC ondertekenden een brief tegen de fusie. Ook 48 medewerkers van de ESSB ondertekenden een soortgelijke brief. Medewerkers van Bestuurskunde en Sociologie spraken zich juist uit vóór de fusie.

mandeville building; t gebouw

Lees meer

Universiteitsbestuur besluit tot fusie ESHCC en ESSB

Al deze zomer zullen de faculteiten ESHCC en ESSB 'administratief' fuseren. De…