Ter onderbouwing gaan we terug naar de kern van het evenement. Ieder jaar organiseren wij vanuit In Duplo het In Discussio congres voor studenten, alumni en medewerkers van de Erasmus Universiteit. Het doel van het evenement is om een zinvolle bijdrage te leveren aan een maatschappelijk en actueel thema. Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om de energietransitie te behandelen. Het thema van de avond zal dan ook zijn – De Energietransitie: Gas geven of afremmen?

Het congres kent ieder jaar een multidisciplinaire benadering van het thema. Ook dit jaar zijn wij, als congrescommissie, druk bezig geweest om sprekers met verschillende achtergronden te vinden. Het sprekersbestand is dit jaar erg divers te noemen met sprekers uit de politiek, de wetenschap en het bedrijfsleven.

De overtuiging dat de heer Baudet niet uitgenodigd had mogen worden, delen wij zoals gezegd niet; de universiteit is bij uitstek de plek waar maatschappelijk debat plaats kan c.q. moet vinden. Het weren van iemand met een andere mening strookt niet met de academische vrijheid. In een dergelijk debat kan bijvoorbeeld ook ter sprake komen wat reeds wetenschappelijk onderzocht is en wat niet. Volgens ons biedt de huidige line-up van sprekers de aanwezigen een juiste verscheidenheid aan perspectieven met betrekking tot de energietransitie. Op deze manier kan een ieder voor zichzelf opinie vormen.

We vinden het jammer dat een dergelijk ongefundeerd opiniestuk zonder enige bronvermelding juist de reuring creëert waar desbetreffende auteurs het over hebben.

Wij kijken uit naar morgen!

banner-in-discussio-2019

Lees meer

‘Studentenverenigingen moeten geen klimaatontkenners uitnodigen voor een debat’

Thierry Baudet van Forum voor Democratie had niet uitgenodigd mogen worden voor het debat…

Lees 10 reacties