Lees meer

De energietransitie: Gas geven of afremmen?

Sprekers: Thierry Baudet, fractievoorzitter van Forum voor Democratie Dilan…

Toen wij in het Theil-gebouw de gigantische banner voor het debat zagen hangen waarop stond dat Thierry Baudet aanwezig zou zijn, waren we stomverbaasd. Een klimaatontkenner uitnodigen om te praten over energietransitie zorgt naar onze mening voor onrust op de universiteit en onder de studenten. Zoals veel van onze vrienden vind je misschien dat het belangrijk is om de winnaar van de afgelopen verkiezingen uit te nodigen voor een debat over de landelijke energietransitie, maar wij delen deze opvatting niet.

Afgelopen jaar tweette Baudet dat meer CO2 een ‘geweldig positief effect’ heeft op plantengroei. Hoewel CO2 essentieel is voor fotosynthese, heeft klimaatverandering negatieve gevolgen voor de groei van planten, zoals het verlies van bodemvochtigheid, waartegen de door Baudet benadrukte positieve effecten niet opwegen. In dezelfde tweet zei hij dat het klimaat veel minder snel opwarmt dan altijd is voorspeld en dat de smog in India niets met CO2 te maken heeft. Als iemand in staat is in één tweet drie leugens te verspreiden, hoe veel leugens kan hij dan tijdens een debat vertellen?

Bron: twitter.com

Wetenschappers kunnen met een zekerheid van 99 procent zeggen dat klimaatverandering veroorzaakt door mensen echt plaatsvindt. Voorkomen dat Baudet en andere klimaatontkenners meedoen aan zulke debatten is daarom niet bedoeld om te voorkomen dat er verschillende opvattingen worden gedeeld of dat de vrijheid van meningsuiting wordt beperkt, maar om het ontkennen van wetenschappelijk bewijs tegen te gaan. Verhalen zoals die van Baudet maken de kloof tussen klimaatwetenschap en politieke actie groter, wat je in Brazilië en de VS kunt zien.

Debatten kunnen en moeten worden gevoerd tussen partijen die het eens zijn met de wetenschap. We staan nu voor een aantal uitdagingen op het gebied van de energietransitie en er moet worden besproken hoe en niet of we die in gang gaan zetten. Er is dringend actie nodig om klimaatverandering tegen te gaan. In het rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (lPCC) staat dat landelijke overheden nog 12 jaar hebben om actie te ondernemen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad in 2100. Om onomkeerbare veranderingen en het verlies van ecosystemen te voorkomen, moeten we onder andere snelle en ingrijpende transities in de energiesector in gang zetten. Een dergelijke transitie is in Nederland nog niet gestart, waardoor Nederland binnen Europa het land is met het op één na kleinste aandeel energie uit hernieuwbare bronnen. Baudet beweert dat er in Nederland sprake is van klimaathysterie. Aangezien we niet aan het klimaatakkoord van Parijs voldoen, is dat niet het geval. Er is nog veel ruimte voor verbetering.

De universiteit moet een plek voor onderwijs en nuttige debatten zijn, gebaseerd op wetenschappelijke kennis en academische discipline, en niet een plek waar politici aan de hand van demagogie of ontkenning of uit onwetendheid gevaarlijke leugens kunnen verspreiden. Daarom moet je klimaatontkenners niet voor een debat uitnodigen.

Max Dörr (21) is tweedejaars student Management of International Social Challenges en Anaëlle Perrin (20) is tweedejaars student International Bachelor of Communication and Media.

Lees 39 reacties