Zowel het slachtoffer als de verdachte zijn studenten bij Communicatie en Media (IBCoM) en hebben allebei de Vietnamese nationaliteit. Volgens Dao gaat het om een (voordien) ‘goede vriend’, die haar in januari 2017 betast zou hebben terwijl ze sliep. Later zou hij per mail zijn excuses aangeboden hebben. Ook zou hij haar beloofd hebben de studie vrijwillig te verlaten.

Aangifte

Maar in het collegejaar erna stond hij toch nog ingeschreven. Daarop zocht Dao hulp van studieadviseurs, die haar verwezen naar de decaan van de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC). Dao kreeg naar eigen zeggen te horen dat de universiteit weinig anders kon doen dan voorkomen dat de vermeende dader en slachtoffer in dezelfde werkcolleges terecht kwamen, en dat ze het beste aangifte kon doen bij de politie. Dat heeft ze in februari 2018 gedaan en de zaak loopt nog. Het duurt waarschijnlijk nog zeker zes maanden voordat de zaak voor de rechter komt. Tegen die tijd zullen zowel Dao als de verdachte al klaar zijn met hun bachelor aan de EUR.

Petitie

Omdat IBCoM dit semester colleges heeft waaraan alle studenten verplicht deel moeten nemen, zit Dao toch weer bij haar belager in de zaal. Omdat het nog lang duurt voordat haar zaak wordt behandeld, vraagt Dao de universiteit om toch onmiddellijk actie te ondernemen, zodat ze hem niet meer hoeft tegen te komen. Met een petitie probeert ze haar verzoek aan de universiteit kracht bij te zetten.

Een woordvoerder van de universiteit wil niet inhoudelijk op de zaak ingaan, maar laat wel weten ‘de veiligheid van onze studenten altijd voorop te stellen’. “We hebben kennis genomen van de petitie van een IBCoM-studente. We doen echter geen uitspraken over individuele personen en de aard van deze zaak, in het belang van de privacy van betrokkenen en vanwege het feit dat de zaak bij politie en het OM ligt. We willen echter wel benadrukken dat deze zaak altijd onze volle aandacht heeft gehad.” De ESHCC was nog niet in staat om op korte termijn te reageren.

Lees 6 reacties