Vrouwen studeren al jaren sneller af aan de universiteiten dan mannen en vallen minder vaak uit. De verschillen waren ooit zelfs groter dan nu. Van de lichting bachelorstudenten van 2002 had 53 procent van de vrouwen binnen vier jaar een diploma, en slechts 31 procent van de mannen.

Het studierendement ging sindsdien flink omhoog, onder meer door de invoering van het bindend studieadvies, Nominaal is Normaal en de invoering van de harde knip tussen bachelor- en masterstudie. Ook de (uiteindelijke niet ingevoerde) langstudeerboete zorgde voor een tempoversnelling. Maar de verschillen tussen mannen en vrouwen bleven vergelijkbaar.

Het studierendement aan de Erasmus Universiteit is in tien jaar tijd bijna verdubbeld. Waar 33 procent van de bachelorstudenten die in 2002 begonnen na vier jaar een bachelordiploma op zak had, is dat voor de lichting die in 2013 begon 64 procent.

Wel zijn er grote verschillen tussen sectoren. Bij studies die onder Gedrag & Maatschappij vallen is het studierendement met 75 procent het hoogst, terwijl bij Economie en Recht maar respectievelijk 58 en 55 procent van alle studenten na vier jaar een bachelordiploma heeft. Van de mannen die een studie doen die onder de sector Recht valt, heeft minder dan de helft na vier jaar een bachelordiploma van de opleiding waar ze aan begonnen.

Lees één reactie