De Keuzegids bepaalt die score voor een groot deel met behulp van de Nationale Studenten Enquête, waarin studenten jaarlijks hun eigen studie beoordelen. Volgens de gids liggen de grootste problemen bij de faciliteiten, toetsing en wetenschappelijke vorming. Drie studenten Rechtsgeleerdheid vertellen hoe zij zelf tegen de negatieve beoordeling van hun studie aankijken.

Wessel van de Sande (20), tweedejaars

Hoe bevalt de studie?

“Tot dusver vind ik de studie leuk en interessant. Het eerste jaar was best stressvol, zeker omdat ik niet een heel best begin had en de eerste maanden niet op overgaan stond. Toen ik mijn onvoldoendes eenmaal had weggewerkt was de stress veel minder en de studiedruk goed te doen.”

Waarom denk je dat de studie zo laag gescoord heeft?

 “Ik denk dat dat komt omdat de EUR natuurlijk de zestig-puntennorm hanteert en hier vrij strikt in is, en je wordt echt in het diepe gegooid. Je hebt weinig contacturen en moet veel zelf doen. Hiermee leren omgaan kan bij sommige studenten langer duren dan bij anderen, en dat kan best voor problemen zorgen. Daarnaast heb je ook per vak maar één tentamen, het is dus elke keer alles of niets.”

Wat vind je van de problemen die de Keuzegids noemt?

studenten-collegezaal-polakgebouw

Lees meer

‘Groeipijn’ leidt tot problemen bij Rechten en Bedrijfskunde

Alleen de Universiteit van Amsterdam scoort in de Keuzegids 2019 slechter dan de EUR.

“De toetsing is naar mijn mening niet een heel groot probleem, je weet wat je te doen staat en daar moet je gewoon je planning op afstemmen. Wel is het zo dat de tentamens weleens veel moeilijker zijn dan in eerste instantie is aangekondigd. Dan zegt een docent bijvoorbeeld dat het oefententamen representatief is voor het echte tentamen, maar die  blijkt dan toch veel moeilijker te zijn. Dit was bijvoorbeeld bij Inleiding Strafrecht het geval. Qua faciliteiten zit het in beginsel goed, alleen gaan er in het studielandschap Rechten veel studenten zitten van andere faculteiten, waardoor het er vaak vol is. Misschien zou het een idee zijn om een soort scansysteem te creëren dat je echt alleen je eigen studielandschap in kan en dat de algemene UB als enige helemaal openbaar is.

Is de lage score terecht?

“Ik vind van niet. Als je je aanmeldt voor een studie aan de EUR weet je wat je te wachten staat. Dit is ook duidelijk gecommuniceerd op open dagen en in de folders. Je moet gewoon veel meer doen dan op bijvoorbeeld de middelbare school en dit gaat de een beter af dan de ander. Dat de faciliteiten regelmatig vol zijn is wel zo, maar ook daar kan je zelf rekening mee houden door bijvoorbeeld eerder naar de uni te gaan of een alternatief te zoeken. Verder vind ik het niveau van de colleges meestal naar behoren, evenals de probleemstellingen die we moeten gebruiken tijdens de onderwijsgroepen.”

Daniël Veltkamp (19), eerstejaars

Hoe bevalt de studie?

“Ik ben erg tevreden. Ik heb dit gekozen omdat ik het graag wilde doen, dus ik wist in principe wat me te wachten stond. Zoals bij alle studies ligt het ene vak je beter dan het andere vak, dat is een kwestie van accepteren en doorbijten.”

Waarom denk je dat de studie zo laag gescoord heeft?

“Naar mijn mening is de organisatie van de studie soms niet goed genoeg. Je wordt erg aan je lot overgelaten en dat is vooral in de eerste tentamenweek even slikken. Tijdens je eerste jaar heb je geen idee wat je te wachten staat en dat kan beter.”

Wat vind je van de problemen die de Keuzegids noemt?

 “Persoonlijk heb ik daar nog niet veel last van gehad. Uiteraard is het vaak druk in het rechtenlandschap, omdat andere studenten hier ook gebruik van mogen maken. Dat is misschien een punt waaraan gewerkt zou kunnen worden. De toetsing is een kwestie van wennen, denk ik.”

Is de lage score terecht?

“Ik vind van niet. Elke studie kan altijd verbeteren maar het lijkt nu of deze studie enorm slecht is, en daar ben ik het tot nu toe niet mee eens. Natuurlijk zouden wat meer studeerplekken geen overbodige luxe zijn, dat is een gegeven. Ook denk ik dat de hoorcolleges beter aan zouden kunnen sluiten op de werkgroepen, maar geen enkele universiteit is perfect.”

Anissa Tahtah (20), eerstejaars

Hoe bevalt de studie?

“Tot nu toe prima. Ik wilde graag Rechten studeren en de studie komt goed overeen met mijn verwachtingen.”

Waarom denk je dat de studie zo laag gescoord heeft?

“Ik snap zelf niet waarom de studie zo laag gescoord heeft. Persoonlijk vind ik alles wel lekker lopen. Ik zou nu niet zo snel iets op kunnen noemen waarvan ik denk dat het echt zo ontzettend slecht is  als de score laat zien.”

Wat vind je van de problemen die de Keuzegids noemt?

Wat wetenschappelijke vorming precies inhoudt weet ik niet, maar naar mijn mening is de studie wetenschappelijk genoeg. Ik denk ook dat het bij de toetsing iedere keer anders zal zijn, het ene tentamen zal beter gaan dan de andere, dit ligt aan de docent, de vraagstelling en veel meer factoren dan puur de studie in het algemeen. Van gebrek aan faciliteiten heb ik zelf geen last gehad.”

Is de lage score terecht?

“Absoluut niet. Het is een goede studie, maar er zijn uiteraard verbeterpunten. Zelf vind ik de internationalisering van de studie niet heel goed, maar dat is ook logisch aangezien de studie in het Nederlands gebracht wordt. Ook vind ik het jammer dat we geen verplichte stage hebben. Het zou prettig zijn om een stok achter de deur te hebben om ervaring in de praktijk op te doen. Verder is mijn mening duidelijk: als je deze studie gaat doen dan weet je wat je te wachten staat.”