Protestbeweging WOinActie besloot tot de demonstratie nadat duidelijk werd dat de eerder aangekondigde bezuinigingen op het onderwijs niet van tafel gaan. Het hoger onderwijs moet zelfs 19,5 miljoen extra inleveren.

Geen aanwezigheidsplicht

De Vrije Universiteit steunde WOinActie al eerder, laat een woordvoerder weten, ‘en dat blijven we doen’. Het CvB zal acte de présence geven op het Malieveld en stelt geld beschikbaar dat onder meer zal worden ingezet voor het vervoer naar Den Haag.

De Universiteit van Amsterdam heeft een bedrag van (maximaal) drieduizend euro toegezegd. Daarnaast geldt er op vrijdag 14 december geen aanwezigheidsplicht, zodat studenten en docenten vrij zijn om naar het Malieveld te reizen. Ook de universiteiten van Utrecht en Leiden dragen hun steentje bij aan busvervoer.

Sympathie

De Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Maastricht doet dat niet, maar geven hun medewerkers wel de gelegenheid om op eigen gelegenheid naar Den Haag te reizen. De TU Delft en de Universiteit Twente hebben ook sympathie voor het protest, maar laten in het midden of ze hun medewerkers en studenten vrijaf geven.

De Radboud Universiteit wil dit ‘in beginsel’ wel, maar zou het betreuren als andere medewerkers en studenten er hinder van ondervinden. Ze onderzoekt nog hoe dat kan worden voorkomen. Voor een actieve oproep om te gaan demonstreren en het regelen van busvervoer kiest het college van bestuur hoe dan ook niet. Het geeft de voorkeur aan ‘andere wegen om het belang van goed onderwijs en onderzoek te dienen’ en wijst op de knelpuntenanalyse van de VSNU waarover de universiteiten nog in gesprek zijn met de minister.

Rotterdamse steun?

Of het CvB van de Erasmus Universiteit de landelijke demonstratie ook steunt is nog niet bekend. “Er wordt in ieder geval druk over nagedacht”, laat een woordvoerder weten. Toen Rotterdamse wetenschappers tijdens de landelijke actieweek in september openluchtcolleges gaven op de campus, schaarde het CvB zich dezelfde dag nog achter de actievoerende academici.