Op de flip-over voor de vijver hangt één slide met daarop een grafiek met stijgende studentenaantallen en afnemende overheidsuitgaven per student. De powerpointpresentatie hebben de masterstudenten die het vak Kwalitatieve analyse van een wetgevingsproces: introductie volgen in hun handen. Op een rood vierkantje op de flip-over en de trui van Geelhoed na is het net een gewoon college, maar dan in de zon en met wespen. Er zit maar één student op Facebook en vlak voor de pauze steekt een andere student een sigaret op.

Rode vierkantjes

Sinds maandag dragen verschillende Rotterdamse wetenschappers opgespelde rode vierkantjes, die academici in op de meeste Nederlandse universiteiten sinds de opening van het academisch jaar dragen om aandacht te vragen voor werkdruk en te protesteren tegen bezuinigingen. “We willen op deze manier een stem geven aan #WOinActie”, vertelt universitair docent Federica Violi terwijl ze foto’s maakt van het openluchtcollege van Geelhoed. “Sinds 2000 zijn de studentenaantallen alleen maar toegenomen, terwijl de overheidsbijdrage per student afnam. Dat leidt tot veel druk en overwerkte collega’s. Uiteindelijk heeft het een negatieve invloed op de onderwijskwaliteit.”

“Het wordt steeds moeilijker om bij te blijven bij internationale standaarden”, vult docent en mastercoördinator Jennifer Riter aan. “Als academici krijgen we steeds meer administratieve taken en steeds meer studenten. Daardoor wordt het moeilijker om de focus te behouden.” Violi en Riter begrijpen niet waarom er wordt bezuinigd op het hoger onderwijs. “Als er meer en meer studenten zijn, waarom zou je dan bezuinigen? Investeren in onderwijs moet altijd prioriteit hebben”, zegt Violi. Riter wijst naar de studenten die het openluchtcollege volgen: “Dit zijn de mensen waar je in zou moeten investeren.”

Onderzoek in vrije tijd

In de pauze van het college vertelt Geelhoed dat het een last minute besluit was om op deze manier mee te doen aan #WOinActie. “We hebben vanochtend de knoop pas doorgehakt om dit college hier te geven. Ik vind buiten college geven mooi symbolisch: de universiteit wordt uitgekleed.”

Normaal is Geelhoed naar eigen zeggen niet de eerste die op de barricades staat, maar ze vreest de gevolgen van toenemende studentenaantallen en afnemende middelen. “Als je als universiteit afhankelijk wordt van andere middelen, zoals contractonderzoek, kunnen er perverse prikkels ontstaan. Daarnaast bestaat het risico dat je naar een model gaat waarin studenten zo snel en makkelijk mogelijk moeten afstuderen.”

Ook het andere doel van #WOinActie, aandacht vragen voor de werkdruk van academici, onderschrijft Geelhoed volledig. “Ik heb in het verleden bij een andere universiteit periodes gehad waarin ik onderzoek echt in mijn vrije tijd deed. Ik heb toen een paar jaar mijn vakantiedagen grotendeels gebruikt om onderzoek te kunnen doen. Het is leuk werk, maar de druk was toen te hoog.”

De initiatiefnemers van het Rotterdamse #WOinActie zijn van plan om deze week meer openluchtcolleges te geven.