Tweede Kamerlid Nijboer van de PvdA en zijn collega Stoffer van de SGP stelden voor om in plaats van de rente op studieleningen te verhogen, de zogeheten expatsubsidie aan te passen. Dit belastingvoordeel voor werknemers uit het buitenland zou wat hen betreft vanaf 2020 geschrapt kunnen worden voor inkomens boven de 178 duizend euro per jaar.

Schulden

Stockphoto geld spaarvarken

Lees meer

Rente studieleningen gaat omhoog

Het kabinet gaat de rente op studieleningen verhogen. Maar waarom eigenlijk, en hoeveel…

Het Interstedelijk Studenten Overleg ISO juichte dit toe: “Het kabinet kan vandaag kiezen tussen een salariskorting voor rijke expats en het nog dieper in de schulden steken van studenten”, aldus voorzitter Tom van den Brink.

De Kamer koos voor dat tweede en verwierp het amendement. De vier regeringspartijen en de PVV stemden tegen. Vooral het ‘nee’ van het CDA valt op. De leden keerden zich tijdens het partijcongres begin van de maand namelijk tegen de renteverhoging. Ze steunden een motie van de jongerenafdeling van de partij die stelde dat het CDA zich tegen de maatregel moet verzetten.

Lastig

Rotterdam onbewolkt Peter Elenbaas 9

Lees meer

ISO: ‘Studieschuld maakt hypotheek kansloos’

De boodschap van studentenorganisatie ISO is eigenlijk heel simpel: geld lenen kost geld.…

Partijleider Sybrand Buma en Tweede Kamerlid Harry van der Molen lieten meteen al weten dit lastig zou worden; de maatregel staat immers in het regeerakkoord en de CDA-jongeren hadden geen dekking voor hun motie.

Dat het amendement van vandaag wél gedekt was, kon de CDA-fractie niet op andere gedachten brengen. “Iedereen kan wel een dekking verzinnen”, zegt Van der Molen, “maar die moet wel acceptabel zijn. Over de expatregeling is onlangs nog een nieuwe afspraak gemaakt toen de dividendbelasting van tafel ging, daar kunnen we niet zomaar op terugkomen.”

Het is nog geen gelopen race. Eind deze maand wordt het wetsvoorstel inhoudelijk behandeld.