Het ISO pleit dus voor betere voorlichting over de consequenties van een studieschuld, maar ook voor een verzachting ervan. De overheid zou banken moeten dwingen tot het verstrekken van hogere hypotheken, vindt Van den Brink.

Is het niet logisch dat schulden meespelen als je bij de bank aanklopt voor een hypotheek?

“Jawel, maar studieschulden zijn toch anders. De minister zegt steeds hoe gunstig de voorwaarden van een studielening zijn en op de website van DUO vind je ook geen enkele informatie over de gevolgen voor je hypotheek later. En je gaat mij niet vertellen dat jongeren van zeventien, achttien jaar uit zichzelf aan een hypotheek denken. En vroeger was je na vijftien jaar klaar: dan werd de rest van je schuld kwijtgescholden. Nu kun je 35 jaar bezig zijn met aflossen.”

Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 neemt het aantal studenten met een lening toe, ook de hoogte van de leningen stijgt. De gevolgen voor het krijgen van een hypotheek zijn fors, zegt ISO. Bij een bruto-inkomen van 40.000 en een gemiddelde studieschuld van €21.000 wordt de maximaal af te sluiten hypotheek verlaagd met €42.274 (oude stelsel) of €25.418 (nieuwe stelsel).

Bovendien is er iets vreemds aan de hand, betoogt het ISO. Banken kijken naar de oorspronkelijke studieschuld. Als je al tien jaar aan het aflossen bent, merk je daar in principe niets van bij het afsluiten van een hypotheek. Banken mogen wel ‘maatwerk’ leveren en rekening houden met je lagere schuld, maar ze zijn daar niet toe verplicht.

Zulke regels zijn er om mensen te beschermen tegen het afsluiten van te hoge hypotheken. Vinden jullie dat niet nodig?

“Je hoeft mensen niet roekeloos in de schulden te storten, maar het is onrealistisch om alleen naar de oorspronkelijke schuld te kijken. Het is vreemd dat het aflossen van een studieschuld geen effect heeft op je maximale hypotheek. Het kan duizenden euro’s schelen als banken er rekening mee houden.”

Overigens staan studieschulden niet geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Dat zou maar onnodige leenangst aanwakkeren, meenden de voorstanders van het nieuwe leenstelsel. Gevolg is dat oud-studenten hun studieschuld nu vaak verzwijgen, al is dat eigenlijk strafbaar.

Wat betekent die studieschuld nou voor een mogelijke hypotheek? Je kunt al snel tienduizenden euro’s minder aan hypotheek krijgen, berekende Nos op 3.

 Nos op 3 legt het hier uit.