Het Interstedelijk Studenten Overleg baseert zich op een mailwisseling tussen het BKR en Nederlandse kredietverstrekkers, die zijn verenigd in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Het BKR, dat al eerder tevergeefs pleitte voor de registratie van studieschulden, zou de tijd rijp achten voor een nieuwe poging.

'Opportunity'

In de mailwisseling staat volgens het ISO dat het BKR en lobbykantoor Hill+Knowlton ‘een opportunity’ zien vanwege de ‘situatie rondom studieschulden’ en ‘de leemte die DUO laat vallen in het accuraat voorzien van gegevens’. In de hernieuwde lobby wordt het niet-registreren van de studieschulden als een probleem voor de hele sector ‘gepositioneerd’. Dus niet alleen voor het BKR, maar ook voor de banken, schuldhulpverlening en andere betrokkenen.

 Studentenorganisatie ISO is geschokt over ‘de grootschalige inspanning van het BKR om het CKI en daarmee het bankwezen te betrekken in een lobby rondom de BKR-registratie van studieschulden’, zegt ISO-voorzitter Tom van den Brink. “Juist nu is gebleken dat ex-studenten moeilijker aan een hypotheek kunnen komen, wordt er gepleit voor nog meer toezicht en controle op studieschulden.”

Rotterdam onbewolkt Peter Elenbaas 9

Lees meer

ISO: ‘Studieschuld maakt hypotheek kansloos’

De boodschap van studentenorganisatie ISO is eigenlijk heel simpel: geld lenen kost geld.…

Leenangst

Bij de invoering van het leenstelsel hield toenmalig minister Bussemaker registratie bij het BKR tegen. Dat zou onnodige leenangst aanwakkeren, meenden de voorstanders van het nieuwe leenstelsel.

 Een gevolg is wel dat afgestudeerden hun studieschuld kunnen verzwijgen bij een hypotheekaanvraag, hoewel dat verboden is. De kwestie wordt nijpender nu de studieschulden van studenten steeds hoger oplopen. Ook de Vereniging Eigen Huis pleitte in 2016 voor BKR-registratie.