De Chief Diversity Officer heeft als taak diversiteit en inclusie te bevorderen in de organisatie, het onderzoek en het onderwijs van de Erasmus Universiteit.

Bevlogenheid

Rector Rutger Engels prijst Denktaş voor haar bevlogenheid. “In haar wetenschappelijke werk staan ongelijkheid, kwetsbare groepen en het veranderen van gedrag centraal.”

Semiha Denktaş over haar benoeming: “Diversiteit en inclusie zijn niet alleen een kwestie van universiteiten. Als academische gemeenschap hebben we wel de verantwoordelijkheid om kritisch na te denken over de normen die we willen stellen, om heel duidelijk te zijn over de waarden die we hoog houden, en om de kwestie van diversiteit en inclusiviteit voorop te stellen in het publieke discours.”

takkenberg1

Lees meer

Diversity Officer bij vertrek: ‘De universiteit is vaak geen veilige plek om te werken’

Hanneke Takkenberg was sinds 2015 Chief Diversity Officer op deze universiteit en nam…

Onderzoek naar gedragsverandering

Denktaş (Istanbul, 1973) studeerde Klinische & Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht en Integration & Migration Studies aan de Erasmus Universiteit. Ze promoveerde op de gezondheid en gezondheidszorggebruik van oudere eerstegeneratiemigranten in Nederland.

Ze was tot deze zomer hoofd van de afdeling Social & Behavioural Sciences van het Erasmus University College. Sinds 1 september leidt ze de Behavioural Change-pijler aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). Onder haar leiding wordt veel onderzoek uitgevoerd in Rotterdam naar gedragsverandering, onder andere gedragsstudies ter bevordering van een betere mentale en fysieke gezondheid met speciale aandacht voor ongelijkheid en kwetsbare groepen.

Denktaş is verder bestuurslid van Female Academics Moving toward Equity (FAME), voorheen het Erasmus Netwerk van Vrouwelijke Hoogleraren.