Afgelopen collegejaar studeerden 47 duizend internationale studenten in Nederland. In het studiejaar 2023/2024 zijn dat er vermoedelijk 70 duizend studenten, denkt OCW. Het ministerie heeft inschattingen gemaakt tot 2061, maar durft voor na 2024 geen harde voorspellingen te maken. Het aantal Nederlandse studenten is wel in te schatten, maar het aantal internationale studenten  niet, zegt OCW. Vanaf 2024 volgen de cijfers alleen nog  de demografische trend.

De afgelopen jaren bleken de inschattingen over het aantal buitenlandse studenten van het ministerie niet te kloppen. Er waren meer studenten dan voorspeld en mede daardoor ontstond er een gat op de begroting van OCW. De ministeries van Onderwijs en Financiën buigen zich over de vraag hoe ze de ramingen preciezer kunnen maken.

wostudenten-ramingen
Bron: referentieramingen OCW 2018. Inclusief internationale studenten. Ongedeelde opleidingen zijn verdeeld over bachelor of master. Extra onzeker vanaf studiejaar 2024/’25. Beeld door: HOP

Minder studenten op het hbo

De hogescholen zullen, in tegenstelling tot de universiteiten, met z’n allen nooit meer zoveel studenten tellen als het afgelopen jaar, verwacht het ministerie van Onderwijs. In 2017/2018 telde het hbo 400 duizend studenten in de voltijdsopleidingen. De komende twintig jaar zal dit aantal afnemen tot minder dan 350 duizend hbo-studenten, verwachten de toekomstvoorspellers van het ministerie. Daarna golft het weer omhoog.

hbo-studenten-ramingen
Bron: referentieramingen OCW 2018. Beeld door: HOP