EMA timmert sinds deze zomer aan de weg. Voorzitter Hila Mohamad heeft samen met haar bestuursgenoten Thomas Cecchini en Alex Kivitz haar intrek genomen in een nieuwe bestuurskamer in het P-gebouw, waar alle multiculturele verenigingen hun onderkomen hebben. Verder was het bestaan van EMA tot nu toe ‘low key‘, mede om te voorkomen dat er nieuwe bezwaarprocedures zouden worden aangespannen door het KASEUR-bestuur, vertelt Mohamad.

Mohamad, voormalig voorzitter van de Afghaanse vereniging ARIA, hoopt na alles wat er het afgelopen jaar is voorgevallen met een schone lei te kunnen beginnen. “Een nieuwe naam, nieuwe gezichten en nieuwe kansen”, noemt ze het.

Geen stichting

kaseur-verenigingen-875×602

Onderdeel van de Special

Soap rond KASEUR

KASEUR, de koepelorganisatie voor multiculturele studentenverenigingen, maakt roerige…

EMA is in tegenstelling tot voorganger KASEUR geen stichting, maar een vereniging. “Dat is op advies van de notaris gedaan. Bij een vereniging zijn de statuten eenvoudiger en transparanter dan bij een stichting. De aangesloten verenigingen zijn uiteindelijk de baas”, legt Mohamad uit. Een van de belangrijkste speerpunten van het bestuur is om de samenwerking tussen de multiculturele studentenverenigingen te vergroten. “Dat gebeurde al wel, maar weinig mensen wisten er van. Vorig jaar organiseerden ARIA en Avicenna bijvoorbeeld samen een Afghan Culture Night. Dat soort dingen willen we meer gaan doen, en er meer bekendheid aan geven.”

Concurrerende besturen

Met de oprichting en erkenning van EMA als nieuwe koepelvereniging lijkt er een einde te komen aan de soap rond KASEUR. Het afgelopen jaar had KASEUR twee concurrerende besturen: het oude bestuur, onder leiding van Germain Fraser, en een door de aangesloten verenigingen aangedragen bestuur, onder leiding van Jennifer Onyenze. Het bestuur-Fraser was in 2017 door de verenigingen naar huis gestuurd, maar behield desondanks de controle over de bankrekening en de bestuurskamer. Ook betwistte Fraser de legitimiteit van het nieuwe bestuur.

Uiteindelijk gooide het bestuur-Onyenze vanwege alle bezwaarprocedures in juni de handdoek in de ring. Niet om op te geven maar om een nieuwe organisatie op te richten, waar de verenigingen zich bij aan zouden sluiten. Dat is met de erkenning van EMA dus gelukt. De tien bij KASEUR aangesloten verenigingen hebben zich nu allemaal bij EMA aangesloten.

Verontrustende incidenten

Rector Magnificus Rutger Engels heeft KASEUR op 31 augustus op de hoogte gesteld dat de erkenning wordt ingetrokken, wat onder andere betekent dat de bestuursleden geen beurs meer krijgen. Door het ’terugkerende patroon van onaangename en verontrustende incidenten’ ziet het College van Bestuur (CvB) ‘geen mogelijkheden meer voor het onderhouden van een constructieve relatie’, schrijft Engels. “Het College [van Bestuur] ziet derhalve niet hoe KASEUR een positieve bijdrage levert aan de universitaire gemeenschap.” Ook het feit dat KASEUR geen verenigingen meer vertegenwoordigt, heeft geleid tot intrekking van de erkenning.

KASEUR krijgt (gerekend vanaf 31 augustus) zes weken de tijd om bezwaar in te dienen tegen het besluit. In een reactie zegt Fraser van plan te zijn in beroep te gaan.

Dit artikel is op 24 september geüpdatet met de reactie van Germain Fraser.