kaseur-verenigingen-875×602

Onderdeel van de Special

Soap rond KASEUR

KASEUR, de koepelorganisatie voor multiculturele studentenverenigingen, maakt roerige…

KASEUR behartigt de belangen van tien multiculturele studentenverenigingen bij de Erasmus Universiteit. Aftredend voorzitter Jennifer Onyenze zegt dat ze de controle over de stichting teruggeeft aan het vorige bestuur, onder voorzitterschap van Germain Fraser.

Daarmee lijkt KASEUR terug bij af, want de problemen begonnen vorig jaar, toen de universiteit niet meer wilde praten met het bestuur-Fraser vanwege ‘een ernstig verstoorde relatie’.

Ontslag

Dat leidde tot een conflict tussen het bestuur en de negen verenigingen die op dat moment lid waren van KASEUR. De verenigingen ontsloegen het bestuur-Fraser, waarop Fraser juist de negen verenigingen als lid ontsloeg. Tegelijk betwistte Fraser dat de verenigingen het recht hadden om het bestuur weg te sturen.

Na enkele maanden gaven een advocaat en een notaris de verenigingen op basis van de statuten gelijk, en maakte daarmee de weg vrij voor een nieuw bestuur. Dat kwam er afgelopen maart, met als voorzitter Jennifer Onyenze.

‘Leven gaat door’

Onyenze zegt dat ze het stokje nu teruggeeft om ‘het gezeik te stoppen’. Nadat haar bestuur was geïnstalleerd diende Fraser bezwaren in tegen de overdracht van de bestuurskamer, de manier van communiceren door de Kamer van Koophandel bij de inschrijving van het nieuwe bestuur en tegen de betrokken notaris, die volgens Fraser partijdig was omdat hij ingehuurd werd door de universiteit. Onyenze heeft geen tijd voor al die procedures. “Mijn leven gaat ook gewoon door”, zegt ze met frustratie in haar stem.

Het betekent niet dat Onyenze opgeeft, integendeel. Ze beraadt zich nu samen met haar afgetreden bestuursgenoten op volgende stappen.

Relatie herstellen

Fraser is van plan om de draad met KASEUR weer op te pakken. Hij wil de banden herstellen met de verenigingen die hij vorig jaar ontsloeg. Ook hoopt hij de relatie met de universiteit weer op orde te brengen. “Het is een mooi moment om met een schone lei te beginnen. De verenigingen hebben allemaal nieuwe besturen. En Huib Pols, die het altijd slecht met ons kon vinden, is afgetreden als rector.”

Mocht het niet lukken om weer de rol van koepelorganisatie te vervullen, dan wil Fraser KASEUR omvormen naar een onafhankelijke studentenorganisatie die zich inzet voor inclusiviteit. Het getouwtrek om KASEUR is voor Fraser ook een principekwestie geworden, vertelt hij. “Op termijn zullen er ongetwijfeld andere bestuursleden aantreden”, zegt Fraser, die al sinds de oprichting van Stichting KASEUR, ruim zes jaar geleden, voorzitter is. “Maar eerst moet het recht zegevieren. We voelen ons in de rug gestoken.”