Omwonenden klagen regelmatig over geluidsoverlast vanuit de sociëteit van RSC/RVSV. De Milieudienst Rijnmond (DCMR) heeft de vereniging daarom op de vingers getikt: RSC/RVSV dient zich te houden aan de voorschriften van de gemeente en moet geluidswerende maatregelen nemen.

Om de overlast te verminderen, moeten er voorlopig begrenzers op de geluidsapparatuur en voorzetpanelen voor de ramen. Ook mag de vereniging geen versterkte muziek meer afspelen op het terras. “Dat betekent dat het geluid in de Bikini nu op het niveau ‘achtergrondmuziek’ staat”, zegt president Tobias de Lange van RSC/RVSV.

Eurekaweek

“Er is al een onderzoek uitgevoerd naar het geluidsniveau. Verder zijn we in gesprek met een aannemer om te kijken welke maatregelen we kunnen nemen om het gebouw beter te isoleren.” De Lange hoopt dat de werkzaamheden voor de Eurekaweek in augustus helemaal afgerond zijn, ‘maar het is nog te vroeg om te zeggen of dat lukt’.

DCMR gaat controleren of het corps zich aan de regels houdt. Zo wordt op de gevel van huizen in de omgeving het geluidsniveau gemeten. “Wijst de meting uit dat het boven die norm is en de veroorzaker is het RSC/RVSV dan gaan wij handhaven”, schrijft een woordvoerder van de dienst aan EM. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan dat leiden tot het opmaken van een proces-verbaal, het intrekken van de vergunning, het opleggen van een dwangsom of  een boete.