Het Polakgebouw ging in oktober – twee jaar na de opening – plotseling dicht, nadat in Eindhoven een parkeergarage met een soortgelijke vloerconstructie instortte. Uit metingen in het Polak bleek dat er geen acuut instortingsgevaar was, maar dat de spanningen in de betonnen vloerplaten inderdaad hoger waren dan volgens de norm was toegestaan. De universiteit besloot tot een ontruiming.

Na maanden onderzoek blijkt dat een deel van de problemen die in Eindhoven speelden in het Polakgebouw niet aan de orde zijn. Wel moesten de betonnen vloerplaten beter aan elkaar worden vastgezet, om schuiven te voorkomen. In het gebouw zijn daarom enkele honderden stalen platen aangebracht op het plafond. In februari gaven  ingenieurs van Royal Haskoning het signaal dat het gebouw weer veilig is.

Aansprakelijk

Volgens Geert Gerritse, verantwoordelijk voor het project Campus in Ontwikkeling, zijn de kosten van alle maatregelen ‘minder dan 5 procent van de nieuwbouwkosten’. Wie opdraait voor die kosten is nog niet duidelijk. “De vraag is nu natuurlijk: stellen we iemand aansprakelijk of niet? Die kans is zeker aanwezig. Tot nu toe hebben we gefocust op het herstel van het gebouw. Het is natuurlijk een gevoelig dossier. Als we iemand aansprakelijk stellen zullen we dat laten weten”, zei Gerritse tijdens een presentatie in de Universiteitsraad.

Bron: www.youtube.com