Waar zet D66 deze verkiezingen vooral op in?

“Dat zijn drie dingen. We willen meer woningen voor met name starters en mensen met een middeninkomen. We zetten in op een schonere en milieuvriendelijke economie. En we gaan werken aan goed onderwijs, zodat er voor alle Rotterdammers gelijke kansen ontstaan en armoede en achterstanden weggewerkt worden.”

Dit jaar is er een nieuwe horecanota gepubliceerd en wij zijn benieuwd wat D66 vindt van de nieuwe openingstijden die in deze nota worden voorgesteld.

“Wij willen dat de binnenstad opleeft en pleiten voor een ruimer en flexibeler beleid wat de openingstijden van horeca betreft. D66 werkt al jaren aan een levendigere en gezelligere stad. De opleving van de Witte de Withstraat en de Meent zijn voorbeelden van resultaten die wij geboekt hebben. Wij bieden de ondernemers meer ruimte, maar dat betekent ook dat ze meer verantwoordelijkheid hebben. Als ze de fout ingaan, dan is de boete of maatregel wel hoger, dus dragen ze die verantwoordelijkheid ook beter.”

Rotterdam denkt erover om te experimenteren met ophaalautomaten met wiet. Is dat de volgende stap in het Nederlandse coffeeshopbeleid?

“Het is goed om daarmee te experimenteren en te kijken of het werkt. Wat ik nog unieker vind, is dat dankzij D66 gemeenten de ruimte krijgen om zelf wiet te telen. Zo kun je de kwaliteit van wiet controleren en haal je het criminele element eruit.”

Impliceert dat ook een soort van legalisering?

“D66 is al jaren een voorstander van de legalisering van softdrugs. Als je het niet legaliseert, druk je het de criminaliteit in. Dat is wat we de afgelopen jaren ook hebben gezien. De wetgeving is op dat punt in Nederland ook heel raar. Het is wel toegestaan om het te kopen maar wij sluiten onze ogen voor waar het vandaan komt. Het is nodig om de regels aan te passen aan de huidige ontwikkelingen en eisen van deze tijd.”

Onlangs hebben jullie mee ingestemd met de motie in de raad die stelt dat de steenkolenoverslag uit Rotterdam moet verdwijnen. Hoe staat D66 in zijn algemeenheid tegenover duurzaamheid?

“Duurzaamheid en de energietransitie is een van de belangrijkste opgaven voor onze stad. D66 wil dat Rotterdam in 2040 klimaatneutraal is. Om dat te bereiken, willen we een Rotterdamse klimaat- en energieakkoord sluiten met organisaties, bedrijven en partners en de stad. Ook willen we een innovatiefonds oprichten. Zo kunnen Rotterdammers die een goed idee hebben voor duurzaamheid financieel ondersteund worden bij de uitvoer daarvan.”

D66-2-Said-Kasmi

Gaan degenen die minder uitstoten net zo veel betalen als degenen die veel uitstoten?

“Ik vind dat de grootste vervuilers de hoogste lasten moeten dragen. Maar ik geloof nog meer in het belonen van goed gedrag en dat vooral te stimuleren.”

Migranten zijn in de Rotterdamse politiek een belangrijk thema. Wat is jullie visie hierop?

“Wij hebben het liever over Rotterdammers, niet over migranten. Wat D66 betreft, ben je als je hier bent een Rotterdammer en doe je gewoon mee. Niet je afkomst, maar alleen je bereidheid om bij te dragen en mee te doen is wat ons betreft bepalend. We schieten er niets mee op om mensen in hokjes te stoppen en weg te zetten. Daar komt bij dat de mensen naar wie vaak gerefereerd wordt als ‘migrant’, al generaties lang in Nederland wonen. Kortom, we schieten niets op met onverdraagzaamheid en wantrouwen tussen Rotterdammers. Dat is een wankel fundament voor de toekomst van onze stad. We moeten juist steunen op al het aanwezige talent.”

Op wat dat jullie in de afgelopen collegeperiode hebben bereikt, ben je het meest trots?

“Ik ben vooral trots op wat we hebben bereikt op het gebied van duurzaamheid. Zo hebben we een milieuzone in de binnenstad ingevoerd. Volgens een onlangs gepubliceerd rapport resulteert dat dit jaar in 40 procent afname van roet en ongeveer 15 procent afname van stikstofdioxide. Dat is belangrijk omdat er nog steeds veel Rotterdammers sterven of ziek worden van de ongezonde lucht die we elke dag inademen. Naast die milieuzone hebben we flink geïnvesteerd in fietsvoorzieningen, extra fietspaden en hebben we ervoor gezorgd dat de metro in de weekenden nu ook ’s nachts rijdt. Zo kunnen Rotterdammers na het uitgaan makkelijker, veiliger en sneller thuis komen.”

Wat hebben jullie specifiek voor studenten bereikt?

“We hebben geïnvesteerd in huisvesting voor studenten. Met de Woonvisie gaan we ook zorgen voor doorstroom op de woningmarkt, en er komt dus ook ruimte voor betaalbare woningen voor studenten of mensen die net afgestudeerd zijn. Daarnaast hebben we gezorgd voor een beter uitgaansleven op bijvoorbeeld de Witte de Withstraat, de Meent en de Binnenrotte. Er zijn meer en grotere terrassen bijgekomen die voor veel gezelligheid en levendigheid hebben gezorgd. En we hebben voor meer geld in het cultuurbudget gezorgd.”

 

De uitgebreide versie van dit interview is te lezen op www.fiatjustitia.nl

verkiezingen-verkiezingsbord-foto-job-zomerplaag

Onderdeel van de Special

Verkiezingen 2018

Op 21 maart mag je - mits je in Rotterdam woont - drie keer stemmen: voor de…