Gaan we 2050 halen?

“Wat ons betreft is de stad al in 2030 klimaatneutraal. Dat betekent niet dat iedere woning dan al duurzaam kan zijn, daar moet namelijk, met name in de oude woningvoorraad, nog te veel voor gebeuren. De energie die je verbruikt moet wel duurzaam zijn opgewekt; dan houd je een klimaatneutrale stad.”

Is dat jullie plan voor verduurzaming?

“In de kortste samenvatting wel. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat mensen echt kunnen investeren in schone energie. Teveel Nederlandse ondernemers investeren nog in het buitenland in schone energie. In Nederland kunnen ze niet snel genoeg een vergunning krijgen voor bijvoorbeeld windmolens. Het Nederlandse energiebeleid is al vijftien jaar zwalkend; van mij mag de transitie zeker sneller, maar wees in ieder geval consistent als overheid. Waarom zou je als je bijvoorbeeld een snelweg of spoorlijn neerlegt, er niet meteen een rijtje windmolens langs mogen zetten?”

Afgelopen jaar is er een referendum geweest over de woonvisie. Wat vindt GroenLinks hiervan?

“Er zitten veel goede elementen in de woonvisie, zoals een duurzame paragraaf die stelt dat wanneer je iets verandert aan woningen, ze gelijk moeten verduurzamen. We zien wel dat 20.000 slechte woningen die worden verbeterd of gesloopt, terugkomen in een andere prijsklasse; daar komt middel-duur voor terug. Dat betekent dat starters niet meer goed terechtkunnen op de woningmarkt. Zo wordt ook inkomenspolitiek bedreven via de woonvisie; in plaats van te zorgen dat we er als stad op vooruitgaan, worden bepaalde groepen met een lager inkomen geweerd door de woonvisie.”

Hoe moet het Rotterdamse onderwijs toekomstbestendig worden?

“Door laaggeletterdheid meer te voorkomen; het probleem echt oplossen. Dat gaat nu al beter dan bij voorgaande generaties. Je moet niet alleen de kinderen beter onderwijzen, maar ook de ouders de mogelijkheid van een taalcursus geven. Het is in het belang van het kind dat de ouders ook goed de taal beheersen. Met alle respect voor de taal die je thuis spreekt – je moedertaal is ook belangrijk – maar voor je toekomst is het belangrijk de Nederlandse taal te kennen, zodat je ook democratisch mee kunt komen.”

250A1865
Beeld door: Aysha Gasanova

Migranten zijn een belangrijk onderwerp in de politiek, is dat terecht?

“Rotterdam is altijd al een stad geweest waar nieuwe Rotterdammers zijn komen wonen. Vanaf de jaren 60 hadden wij al arbeidsmigranten die ons kwamen helpen om de stad op te bouwen, met wie we hartstikke blij mee waren. Door de wereldproblematiek is er een toeloop geweest van asielzoekers. Wij zijn een stad van 630.000 inwoners, dan mag je je steentje wel bijdragen. In de raad waren toen negen van de tien partijen voor een asielzoekerscentrum en dat was terecht.”

En de tiende partij was?

“Leefbaar, en dat vind ik jammer. Ik ben op gesprek geweest bij bewoners in de Beverwaard waar het AZC is gekomen. Uiteindelijk bleek het die bewoners niet te gaan om de mensen die opgevangen moesten worden, maar waren zij vooral bang dat er door de komst van nieuwe mensen onvoldoende werkgelegenheid en lange wachtlijsten voor woningen zouden ontstaan. Veel mensen in de Beverwaard zitten namelijk erg krap bij kas.”

Is die angst ook reeël?

“Niet genoeg Rotterdammers kunnen meeprofiteren van de aantrekkende economie. Niet de angst is reëel, maar de problemen zijn dat wel. Eén op de vier kinderen groeit op in armoede; één op de vijf volwassenen leeft in armoede. Dan moet je het armoedeprobleem serieus aanpakken. Niet zoals Leefbaar door de mensen bang maken voor de instroom van asielzoekers en het vervolgens vertikken een goed armoedebeleid te voeren. Woningen, armoedebeleid en goede scholing voor iedereen, daar wil ik aan werken.”

Wat is de motivatie achter de alliantie die jullie zijn aangegaan met de SP, PvdA en NIDA?

“Het is het antwoord om te stoppen met een versnipperde politiek. Er zijn momenteel tien partijen in de raad met een ander verhaal. Mensen willen liever niet de verschillende verhalen horen, maar willen zien dat je samenwerkt. Ieder heeft zijn eigen programma en idealen, maar we hebben met elkaar gemeen dat we Rotterdam socialer, duurzamer en inclusiever willen maken. Na vier jaar kil en koud beleid, met exclusie en snijden in armoedebeleid, moeten we weer linksom met Rotterdam.”

Een uitgebreidere versie van dit interview lees je bij Fiat Justitia.

verkiezingen-verkiezingsbord-foto-job-zomerplaag

Onderdeel van de Special

Verkiezingen 2018

Op 21 maart mag je - mits je in Rotterdam woont - drie keer stemmen: voor de…