Hoe leg je op een verjaardag in een paar zinnen uit wat je hebt onderzocht en wat daaruit kwam?

“Ik vertel meestal dat schulden van huishoudens een belangrijke rol speelden in de economische crisis.Er zijn allerlei maatregelen genomen om die schulden tegen te gaan en ik heb onderzocht of die maatregelen effectief waren.Zaten er geen mazen in? Kan er goed gehandhaafd worden?

“In Nederland zitten de regels over het algemeen goed in elkaar. Neem bijvoorbeeld de tijdelijke regeling hypothecair krediet.Die bepaalt onder andere hoeveel procent van je inkomen je mag lenen. Het is vastgesteld per inkomenscategorie en alle uitzonderingen zijn beschreven. Doordat het zo gedetailleerd is, is de regeling moeilijk te omzeilen. Hier is het grootste probleem dat onafhankelijke toezichthouders slechts een kleine rol hebben in dit proces.”

Wat wordt de wereld beter van je proefschrift?

“Het is een illusie om te denken dat een proefschrift meteen praktijk is. Maar ik hoop natuurlijk wel dat het doorsijpelt naar de praktijk en  dat je daardoor een veiliger financieel stelsel krijgt en mensen minder in de problemen komen. Tijdens de crisis zijn veel mensen hun baan kwijt geraakt, of kwam hun huis onder water te staan. Mensen krijgen meestal schulden als ze met een plotselinge verandering van hun leefsituatie te maken hebben. Het verlies van een baan of een scheiding waardoor ze alimentatie moeten betalen. Als een systeem van regels zorgt dat ze daar een buffer voor hebben, wordt de wereld wel beter.”

Wat was het absolute dieptepunt?

“Ik vond promoveren een taai proces. Je doet het echt alleen. Natuurlijk kun je wel overleggen en sparren met begeleiders en collega’s, maar in the end doe je het alleen. Net als de meeste promovendi heb ik periodes gehad dat ik dacht: waar gaat dit naar toe, komt er nog wel een eind in zicht? Dat was vooral aan het eind van het eerste jaar. Ik was bezig om mijn onderwerp af te bakenen en dan duik je de literatuur in en lijkt het alsof alles al eens onderzocht is en je er niets meer aan kunt toevoegen. Maar door volhouden en het krijgen van een nieuw inzicht of het bereiken van een mijlpaal kom je weer uit dat dal.”

Van wie in je dankwoord had je vooraf niet bedacht dat ze zo belangrijk zouden zijn?

“Ik ben in 2013 getrouwd en lid geworden van een christelijke gemeente in Rotterdam-Zuid. Met een aantal leden van de gemeente, mijn wijkkring, kom ik vaak samen om te praten, na te denken en gezellig te eten. Ik had vooraf niet kunnen denken dat ze in het dankwoord zouden komen. Ze waren heel supportive.”

De cover

“Het idee is, dat je een toren van schulden ziet die een beetje wankel staat. Wat gebeurt er als de wind erin blaast? Kan de toren omvallen? Het ziet er niet heel safe uit. Dat symboliseert het onderwerp van mijn proefschrift. Kunnen de genomen maatregelen ervoor zorgen dat de schulden stabiel blijven?”