In principe hadden alle zeven faculteiten plus twee instituten aanspraak kunnen maken op geld voor een benoeming. Zeven keer zou het geld komen uit de subsidie die oud-minister van Onderwijs Jet Bussemaker in 2017 beschikbaar stelde, en twee keer uit de kas van de universiteit zelf om zo ook de twee instituten (ISS en ESHPM) de kans te geven een eigen vrouwelijke hoogleraar te benoemen.

De deadline voor het indienen van de aanvragen voor de leerstoelen bij NWO is aanstaande zaterdag 10 februari. Wie de vier vrouwelijke hoogleraren zijn en bij welke faculteiten ze worden benoemd, wilde de universiteit nog niet bekendmaken.

Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, maakt het ministerie van Onderwijs de benoemingen van de Westerdijk-hoogleraren bekend.

‘Je moet de decanen overslaan, als je het aan hen vraagt gaat het mis’

Jiska Engelbert, Universiteitsraadslid

De leden van de Universiteitsraad spraken zich afgelopen dinsdag uit over het feit dat ‘slechts’ vier van de beschikbare negen leerstoelen bekleed worden. “De rector heeft met alle faculteiten gesproken, dit was het maximum”, lichtte Kristel Baele, voorzitter van het College van Bestuur toe.

“Hoe is dit mogelijk”, vroeg Universiteitsraadslid Jiska Engelbert (ESHCC) zich publiekelijk af. “Je moet de decanen overslaan, want als je het aan hen vraagt gaat het mis. Je moet de geschikte vrouwen zelf benaderen en vragen een stap naar voren te doen.”

De collegevoorzitter reageerde daarop met de mededeling dat het wettelijk niet is toegestaan om vrouwen op die manier rechtstreeks te benaderen. Maar zei ook dat binnen het CvB geëvalueerd gaat worden waarom het de EUR niet is gelukt om alle negen plekken te vervullen.

Budget naar andere universiteiten

Waarschijnlijk gaat het ongebruikte budget naar universiteiten die meer aanvragen hebben ingediend dan waar ze volgens de verdeelsleutel recht op hebben.

Een kleine rondvraag onder andere universiteiten leert dat zeker de helft van de universiteiten haar quotum gaat halen, of zelfs overvraagt. Maastricht heeft de benodigde acht aanvragen ingediend, de drie technische universiteiten (Delft zes, Twente vier en Eindhoven drie) tikken het beschikbare geld binnen. De Vrije Universiteit Amsterdam krijgt geld voor acht leerstoelen, maar gaat negen aanvragen indienen. Uiteraard moeten de aanvragen eerst nog worden goedgekeurd door subsidieverstrekker NWO.

Honderd jaar na eerste vrouwelijke prof

Of de faculteiten de 50.000 euro besteden aan de gestegen salariskosten (ten opzichte van een universitair docent), of aan het onderzoeksbudget van de benoemde gewoon hoogleraar, mogen ze zelf bepalen.

Faculteiten kwamen in aanmerking voor de subsidie als ze een vrouw tot hoogleraar benoemden die een nieuwe of bestaande leerstoel aanneemt, maar nog geen hoogleraar is geweest binnen de eigen of een andere instelling. De subsidie is voor vijf jaar, met uitzicht op een vaste plek.

Vooral voor huidige universitair hoofddocenten of bijzonder hoogleraren waren de plekken interessant om naar ‘door te schuiven’. Deze benoemingen binnen dit ‘Westerdijk Talent Scheme’ staan los van de bestaande doelstellingen van de EUR: 20 procent vrouwelijke hoogleraren in 2020 en 25 procent in 2025.

De Westerdijk Talent Impuls is vernoemd naar de eerste vrouwelijke hoogleraar Johanna Westerdijk, die in 2017 precies honderd jaar geleden werd benoemd tot hoogleraar. In totaal is er voor heel Nederland 5 miljoen beschikbaar voor de benoeming van honderd vrouwelijke hoogleraren extra. Nederland staat in de ranglijst van het aantal vrouwelijke hoogleraar redelijk onderaan. De EUR staat binnen Nederland helemaal onderaan met het minste aantal vrouwelijke hoogleraren van alle Nederlandse universiteiten.

Lees één reactie