De opvolger van Huib Pols als rector magnificus van de Erasmus Universiteit heet Rutger Engels. Engels (1968) is nu nog voorzitter van de Raad van Bestuur van het Trimbos-instituut. Ook werkt hij bij de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht als faculteitshoogleraar Ontwikkelingspsychopathologie. In Rotterdam zal Engels ook een aanstelling krijgen op de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. EM vroeg verschillende mensen binnen de universiteit wat ze van de keuze voor Engels als nieuwe rector vinden.

Clemens Festen, raadslid Universiteitsraad

Clemens Festen – column uraad
Clemens Festen is lid van de personeelsgeleding van de Universiteitsraad

Ik had persoonlijk gehoopt op een vrouw. Aan het fotootje te zien is het evident geen vrouw geworden. Ik weet natuurlijk nog niet waar Rutger Engels voor staat en je moet iedereen een eerlijke kans geven, maar jammer is het wel. Vooraf heb ik gezegd dat goed is om breder te kijken dan alleen de EUR-gemeenschap, en dan zou het mogelijk moeten zijn om bij gelijke geschiktheid voor een vrouw te kiezen. Breder kijken is gelukt, een vrouw helaas niet. Dat zou een prachtig rolmodel geweest zijn, ook om ervoor te zorgen dat er meer vrouwelijke hoogleraren komen. Want die hebben we nog steeds te weinig aan de EUR.”

Hanneke Takkenberg, Chief Diversity Officer

hanneke takkenberg chief diversity officer crop
Beeld door: Erasmus Universiteit

“Vanuit het Diversity-programma kijken we ernaar uit met Engels samen te werken om onze universiteit diverser en inclusiever te maken. We hopen dat hij de beweging naar een diversere en inclusievere universiteit, die door Huib Pols met veel enthousiasme en passie is ingezet, naar het volgende niveau gaat brengen. Omdat diversiteit en inclusie een centrale rol gespeeld hebben in het profiel voor de nieuwe rector, hebben we hoge verwachtingen van Rutger Engels op dit thema. Wellicht helpen daarbij zijn nieuwe inzichten en frisse blik als externe.

“Persoonlijk en vanuit mijn rol als voorzitter van het EUR Netwerk van Vrouwelijke Hoogleraren (ENVH) had ik het vernieuwend en goed gevonden dat het dit keer niet een Nederlandse man van middelbare leeftijd zou worden. Aan de andere kant heb ik er vertrouwen in dat er een rector is geselecteerd die diversiteit en inclusie nastreeft in woord en daad, zodat we over een aantal jaren daadwerkelijk kunnen stellen dat diversiteit in ons dna zit, en ons leiderschap een reflectie is van de diverse maatschappij die wij als universiteit bedienen.”

Victor Bekkers, decaan Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

Victor Bekkers, decaan ESSB.
Victor Bekkers.

“Ik vind het een zeer aangename verrassing. Ik denk dat hij met zijn ervaring onze universiteit verder kan helpen, vooral in de samenwerking met maatschappelijke instituties en tussen verschillende disciplines, en op het gebied van valorisatie. Als hoogleraar krijgt Engels een plek binnen mijn faculteit, en hij is van harte welkom. Hij werkt op het grensvlak van de gezondheidszorg en de sociale wetenschappen en dat past heel goed bij de interdisciplinaire koers die wij als faculteit willen varen. Ik heb zelf verder geen hand gehad in de werving en selectie, dus eigenlijk is het een gelukkig toeval dat hij zo goed bij de ESSB past.”

“Het is bij mijn weten nooit eerder een rector van elders gehaald bij de EUR. Maar het lijkt mij het belangrijkste dat je de juiste mensen op bepaalde sleutelposities hebt zitten, en daarvoor is het goed dat je zowel intern als extern werft.”

Lees 2 reacties