Nadat een medewerker van de Erasmus School of Law vorige maand een astma-aanval kreeg, begon de EUR een microbiologisch onderzoek naar de luchtkwaliteit in het gebouw. Daaruit bleek dat de lucht in het gebouw inderdaad vervuild was.

Waarom de luchtverversing niet goed werkte en of er een relatie is met de eerdere astma-aanval is niet duidelijk. Persvoorlichter Jacco Neleman laat weten dat het onderzoeksrapport een intern document is. “Het kost soms tijd om de luchtkwaliteit in een nieuw gebouw te regelen”, vertelt Neleman desondanks. “Dat is hier ook het geval geweest.”

Om de vervuilde lucht uit het gebouw te laten heeft de EUR het Sandergebouw de afgelopen week intensief geventileerd en schoongemaakt. De EUR zegt de kwaliteit van de lucht vanaf nu goed in de gaten te houden. Neleman: “Periodiek zullen we een binnenklimaatmeting en een microbiologische meting uitvoeren.”