De woningnood onder studenten neemt de afgelopen jaren flink toe. Veel internationale studenten komen daardoor zonder kamer te zitten of worden slachtoffer van huisjesmelkers en fraudeurs. Het huidige woonbeleid van de universiteit dateert uit 2011 en moet worden herijkt, zegt Raphael Boegheim van Real Estate Services (RES).

“En”, zegt hij, “als internationale student wordt het heel lastig om hier te studeren als je geen dak boven je hoofd hebt. Het CvB zal een besluit moeten nemen over hoe om te gaan met de veranderende woningsituatie.”

Core business

Het IO heeft samen met alle faculteiten een nieuw beleidsplan opgesteld dat ze aan het CvB gaan voorleggen. “Huisvesting vanuit de universiteit is nu nog geen core business maar een faciliteit, we willen dat huisvesting een belangrijkere taak van de universiteit gaat worden. Op collega-universiteiten zoals Maastricht University zie je dat ze huisvesting nu wel als een core business van de universiteit wordt gezien.”

Jaarlijks studeren er zo’n drieduizend internationale studenten in Rotterdam. Boegheim: “We zijn nu al bezig met het uitbreiden van ons contingent door te kijken naar een partnerschap met Xior en door afspraken met Housing Anywhere te maken. Voor collegejaar 2017-2018 hebben we in 870 kamers voor internationals kunnen voorzien en heeft de rest van de studenten een kamer moeten zoeken op de private woningmarkt.”

Maar de huizenmarkt in Rotterdam is niet meer wat hij was. “Het absorptievermogen van de huizenmarkt in Rotterdam was in 2011, waaruit het huidige huisvestingsbeleid stamt, heel goed”, vertelt Jikke Verheij van het IO. “Maar de marktomstandigheden zijn veranderd en het is nu veel lastiger voor studenten om zelfstandig een kamer te vinden in Rotterdam.”

Verbetering

Het International Office ziet wel veel verbetering in het afgelopen jaar. “Het aantal klachten dat we dit jaar hebben gekregen is zover wij kunnen zien minder dan vorig jaar”, vertelt Verheij. “Daarbij hebben we op dit moment (zo rond midden november) alle internationale studenten die met problemen naar ons toe zijn gekomen geholpen.”

Waar is mijn studentenhuis?

Toch waren er in september veel studenten die niet aan een kamer konden komen en in hostels moesten leven. “In september is er altijd een piek in het aantal studenten dat geen kamer kan vinden. Maar dat komt naast de aantallen mogelijk doordat ze zich niet goed genoeg hebben voorbereid”, aldus Boegheim.

Dit ligt volgens hem niet aan de communicatie vanuit het IO. “We geven op de website en alle andere kanalen expliciet aan: wees voorbereid, begin vroeg met het zoeken naar een kamer. Maar er zijn helaas nog steeds studenten die op de dag dat hun college begint met hun koffers aankomen en vragen: ‘Waar is mijn studentenhuis?’”