De Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) heeft een klacht tegen een hoogleraar van de Rotterdam School of Management ontvankelijk verklaard.

Dat betekent dat de commissie de klacht inhoudelijk zal onderzoeken. Om te bepalen of een klacht ontvankelijk is, kijkt de commissie nog niet naar de inhoud van de klacht, maar voornamelijk naar de vorm: is het een duidelijke omschrijving van de (vermoede) schending van de wetenschappelijke integriteit, zijn de bewijsstukken bijgevoegd, zijn de naam, functie en contactgegevens van de klager juist vermeld, en is er niet te veel tijd verstreken sinds de schending? De ontvankelijkheidsverklaring zegt dus nog niets over de eventuele schuldvraag.

De door denktank Changerism ingediende klacht gaat over een onderzoek naar het vestigingsbeleid van hoofdkantoren in Nederland. Dat onderzoek werd betaald door onder andere Shell en Unilever, maar dat zou hij niet hebben vermeld op het onderzoek en op enkele daaropvolgende publicaties.