Het College van Bestuur investeert de komende vier jaar 12,6 miljoen euro in drie overkoepelende onderzoeksthema’s. Dat vertelde rector magnificus Huib Pols dinsdagmiddag tijdens de Dies Natalis in de aula.

De drie thema’s moeten de nieuwe speerpunten – of vlaggenschepen, zoals een eerdere werktitel suggereerde – van de Erasmus Universiteit worden. “Ambitieuze plannen om wetenschappelijk inspanningen te stroomlijnen richting sociale en economische impact”, zo noemde Pols de drie initiatieven.

Samenwerking

In zijn rede benadrukte de rector het belang van samenwerking, niet alleen tussen wetenschappers uit verschillende vakgebieden, maar ook met partijen buiten de universiteit. “Wetenschap is niet langer het individueel nastreven van kennis, maar het is een teamsport geworden.” Ook wees hij op de maatschappelijke relevantie van onderzoek: “We willen dat ons onderzoek, ons onderwijs, onze universiteit ertoe doet. Nog meer dan nu al het geval is.”

Dat is ook het idee achter de drie Erasmus Initiatives. Die zijn volgens de rector niet in het leven geroepen omdat Rotterdamse wetenschappers er toevallig al mee bezig zijn, maar omdat de samenleving naar antwoorden snakt. De namen van de drie programma’s zijn als volgt: Smarter choices for better health, Vital cities and citizens en Inclusive growth.

Urbanisatie

“Keuzes in de gezondheidszorg gaan niet alleen over medische oplossingen, maar zijn meer en meer ook economische keuzes”, aldus Pols. Daarom werken het Erasmus MC, het iBMG en de ESE samen aan Smarter Choices for better health. Vital cities and citizens concentreert zich op een urbaniserende wereldbevolking. “Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in stedelijke gebieden, en de verwachting is dat dit in 2050 66 procent zal zijn.” De FSW, ESHCC en ISS werken in dit programma samen aan thema’s als migratie en diversiteit, veiligheid en veerkracht, en cultuur en creativiteit. Over Inclusive growth is nog weinig bekend omdat het plan nog niet af is.

De Erasmus Initiatives zijn de opvolgers van het Research Excellence Initiative (REI). Via het REI subsidieerde het College van Bestuur jaarlijks een aantal interdisciplinaire onderzoeksprojecten. De plannen vormen de basis voor de nieuwe strategie van de Erasmus Universiteit. Alle faculteiten zijn vertegenwoordigd in een van de drie initiatieven.