Elke twee maanden gaat de redactie van EM ‘embedded’ bij een faculteit, afdeling of instituut van de Erasmus Universiteit. Deze week bivakkeert EM bij het ISS, het International Institute for Social Studies in Den Haag.

1. Het ISS: Niet het ruimtestation of het schoonmaakbedrijf

Het ISS staat voor het International Institute of Social Studies, en is één van de internationale onderzoeksinstituten in Nederland die na de Tweede Wereldoorlog werden opgericht om kennis op te doen en kunde te delen voor de ontwikkeling van de (zogenaamde) Derde Wereldlanden. Zuster-instituten zijn onder meer: het IHE Delft Institute for Water Education, en het International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation in Enschede en het Institute for Housing and Urban Development Studies dat ook verbonden is aan de EUR.

2. Erasmus aan Zee

Het ISS is sinds 2009 officieel een instituut van de Erasmus Universiteit en ook de ondersteunende diensten en faciliteiten zijn op elkaar afgestemd. Dat betekent: je kunt als medewerker of student van de EUR ook daar gaan zitten werken of studeren. Dus als je een dagje in Den Haag moet zijn, loop rustig binnen: er is Eduroam, koffie en genoeg plek (niet allemaal tegelijk…) én je bent aan het einde van de dag zo op het strand!

3. Nu ook voor Rotterdamse studenten

Je kunt als EUR-student al een minor volgen aan ISS. Die bestaat sinds 2011. Zo’n twintig ‘Rotterdamse’ studenten volgen dit jaar de minor ‘Global Poverty, Local Solutions’ aan, met daarin onder meer gastcolleges van oud-minister Jan Pronk.

Momenteel is er ook een master in de maak bij het ISS voor EUR-studenten. De huidige ISS-master richt zich hoofdzakelijk op studenten uit ontwikkelingslanden die al werken en voor anderhalf jaar naar Den Haag komen. Deze master kent een hoog collegegeld en is daarom niet makkelijk toegankelijk voor reguliere studenten van de EUR. De master-in-wording, Law, Society & Development, ligt nu ter goedkeuring bij het accreditatieorgaan.

4. Geen onderzoek zonder impact

Waar op de EUR de valorisatie van wetenschappelijk onderzoek nog in ontwikkeling is (lees: het vertalen van onderzoeksresultaten naar concreet nut voor de samenleving), is dat voor het ISS al lang de gewoonste zaak van de wereld. Onderzoek moet niet alleen leiden tot een publicatie in een wetenschappelijke (top-)tijdschrift, maar ook beschikbaar en bereikbaar worden gemaakt voor beleidsmakers, politiek en ontwikkelingswerkers in de wereld. Dit kan in de vorm van een beleidsadvies, een concreet product of het delen van de informatie via sociale media.

5. Het ISS bracht ons dichter bij het Koninklijk Huis

Het ISS startte in 1952 in een vleugel van het werkpaleis van toenmalig koningin Juliana aan het Noordeinde. Pas na een kwart eeuw verliet het ISS de koninklijke vertrekken. Nog steeds is de band tussen de Oranjes en het Haagse instituut warm. Zo deelt het ISS de Prins Claus leerstoel met de Universiteit Utrecht, en komt HKH Máxima als beschermvrouw van diezelfde leerstoel eens in de zoveel tijd op bezoek.

Feiten en cijfers

65 jaar

Het International Institute of Social Studies werd opgericht in 1952 en bestaat dit jaar 65 jaar.

EUR

Sinds 2009 maakt het ISS deel uit van de Erasmus Universiteit Rotterdam, en is als bijzonder instituut aan de EUR verbonden.

Rector

De decaan – hoogste wetenschappelijke baas van een faculteit – heet bij ISS een rector. Op dit moment wordt deze functie vervuld door Inge Hutter.

Promovendi

Ruim 150 promovendi heeft het ISS afgeleverd sinds de eerste promotie in 1986.

Alumni

Het ISS heeft meer dan 12.500 alumni uit ruim 100 landen.

Studenten

Op dit moment volgen zo’n 170 studenten hun master aan het ISS. De gemiddelde leeftijd van de studenten is 28 jaar. De meeste studenten wonen in een studentenhuis achter het ISS-pand aan de rand van het centrum van Den Haag.