De Nederlandse universiteiten moeten van minister Bussemaker nog dit jaar honderd extra vrouwelijke hoogleraren aanstellen. Ze maakte daarvoor 5 miljoen euro vrij in januari. Uit dit budget mag de EUR zeven keer een bedrag van 50.000 euro aanvragen voor de benoeming van een vrouw op een hoogleraarspositie.

Er is momenteel één aanvraag ingediend: het International Institute of Social Studies in Den Haag krijgt vermoedelijk de eerste Westerdijkhoogleraar van de EUR. De overige aanstellingen moeten nog voor 10 februari 2018 gebeuren. “Dat wordt moeilijk aangezien februari al vrij dichtbij is, maar we werken er hard aan”, laat een woordvoerder van de universiteit weten. Of de termijn verlengd wordt, is onbekend.

Twee extra plekken

Het College van Bestuur betaalt de twee extra plekken om zo alle zeven faculteiten, maar ook de twee instituten te bedienen. Of de faculteiten de 50.000 euro besteden aan de gestegen salariskosten (ten opzichte van een universitair docent), of aan het onderzoeksbudget van de benoemde gewoon hoogleraar, mogen ze zelf bepalen.

Wie voor de plekken in aanmerking komen? Dat zijn vrouwen die een nieuwe of bestaande leerstoel aannemen, en ze mogen van intern of extern komen. Vooral voor huidige universitair hoofddocenten of bijzonder hoogleraren die ‘doorschuiven’, zijn de plekken interessant. Deze benoemingen binnen dit ‘Westerdijk Talent Scheme’ staan los van de bestaande doelstellingen van de EUR: 20 procent vrouwelijke hoogleraren in 2020 en 25 procent in 2025.

‘Niet snel genoeg’

Er zijn nog een paar regels: zo mogen de vrouwen niet eerder gewoon hoogleraar zijn geweest in Nederland. Ook moet de aanstelling voor minimaal vijf jaar zijn, zicht geven op een vaste plek en voor minimaal twee dagen per week zijn. Het budget geldt voor vijf jaar, na die termijn moeten de universiteiten de leerstoel zelf betalen.

“Het gaat in Nederland domweg niet snel genoeg”, verklaarde de minister haar maatregel eerder dit jaar. Ze vindt dat universiteiten te veel talent onbenut laten, in de vorm van vrouwelijke studenten of promovendi die geen plek krijgen. Het Westerdijk Talent Scheme is dan ook vernoemd naar de eerste vrouwelijke hoogleraar Johanna Westerdijk, die dit jaar precies honderd jaar geleden begon.