Normaal gesproken zijn de enige indringers op de EUR-campus hbo’ers met bijbehorende frikandelbroodjes in de hand. Gisteren waren er hele andere outsiders: een groep van 400 kinderen dartelde over de campus. Waaronder veertig leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van de Julianaschool in Gouda.

“Behoort dit allemaal tot dezelfde school?”, vraagt leerling Noortje verwonderd. “Deze school is zo groot, ze hebben hier zelfs een eigen supermarkt!” De plusleerlingen uit Gouda volgden dinsdag hun openingscollege filosofie georganiseerd door het Wetenschapsknooppunt op de campus.

Uitdaging

Basisschoolkinderen op de campus 3
Leerlingen van de Julianaschool zijn op zoek naar Erasmus op de campus van de EUR. Beeld door: Boris Berg

Het Wetenschapsknooppunt organiseert programma’s om hoogbegaafde basisschoolleerlingen uit te dagen. In een reeks van zes lessen behandelen jonge docenten de onderwerpen psychologie, filosofie, rechten, psychologie, geneeskunde, economie en sinds kort ook gaming.

“Veel hoogbegaafde leerlingen fietsen met twee vingers in hun neus door de klassen heen waardoor ze in hun studie vaak afvallen”, vertelt Karsten Steehouwer (24, afgestudeerd Master Wijsbegeerte). “Ze hebben nooit hoeven leren en worden dan opeens geconfronteerd met toetsen waarvoor wel echt geleerd moet worden.”

Abstractieniveau

“Bij filosofie wordt verwacht dat je heel veel nadenkt, dat kunnen jullie dus alvast oefenen deze herfstvakantie”, geeft Steehouwer de leerlingen ter afscheid mee. Hij is al vier jaar docent bij het Wetenschapsknooppunt en daagt de leerlingen in zijn filosofielessen uit. “Hoogbegaafde kinderen hebben het abstractieniveau van een puber en kunnen dus veel moeilijke filosofische gedachte-experimenten aan.”

Malend in bed

De studenten mogen dan ver ontwikkeld zijn in hun geestelijke ontwikkeling, in hun emotionele ontwikkeling zijn het nog kinderen. “Toen ik voor de eerste keer een groep kinderen het gedachte-experiment voorlegde dat al hun vriendjes en hun ouders misschien niet bestonden, dat het slechts illusies waren in hun eigen hoofd, hoorde ik later dat twee kinderen malend in hun bed nachtenlang wakker hadden gelegen”, vertelt Steehouwer. “Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nu zeg ik er altijd bij dat het maar een spel is om met gedachten te spelen, dat het niet echt is.”