Een recordaantal van deze beurzen – 40 procent – ging naar vrouwen. Nederlandse wetenschappers kregen dit jaar 35 starting grants. Eén van deze ERC-beurzen is door het Erasmus MC binnengesleept, de andere door de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB).

Op de EUR krijgen arts-wetenschapper Rebekka Schneider en universitair hoofddocent Renske Keizer de onderzoeksbeurzen van 1,5 miljoen euro. Schneider gaat met het geld onderzoek doen naar beenmergfibrose. Keizer onderzoekt de emotionele en cognitieve beïnvloeding van vaders in de ontwikkeling van kinderen. Zij haalde in mei ook al een Vidi-beurs binnen.

Drieduizend voorstellen

Dit jaar werden er ruim drieduizend voorstellen ingediend, waarvan de ERC er 406 (13 procent) honoreerde. De totale waarde van alle onderzoeksbeurzen bedraagt 605 miljoen euro, 120 miljoen meer dan in 2016. ERC starting grants zijn bedoeld voor wetenschappers met twee tot zeven jaar onderzoekservaring na hun promotie.