De fusie tussen de twee Rotterdamse corpora – die dit collegejaar van kracht werd – legt het nieuw gevormde corps geen windeieren. Op dag 3 van de Eurekaweek is het RSC/RVSV slechts dertig voorinschrijvingen bij een ledenstop (400 studenten) vandaan. Afgelopen jaren lag het aantal nieuwe leden tussen de 250 en 300.

De andere bij de Rotterdamse Kamer van Verenigingen aangesloten clubs houden nog geheim hoeveel nieuwe leden zich hebben ingeschreven. Vanavond zal Laurentius bekend maken hoeveel studenten zij deze week konden overtuigen lid te worden.

Henriette Claus, de preses van de Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereniging (RVSV) is enthousiast over het nieuwe ledenaantal. “De dag voordat de Eurekaweek begint organiseren we altijd een festival. Vorig jaar zorgde dat voor twaalf voorinschrijvingen. Dit jaar stond de teller al op honderd na het festival.”

De fusie

Reden hiervoor is volgens Claus de fusie. “Studenten die voorgaande jaren twijfelden tussen Laurentius en de Rotterdamse corpora en uiteindelijk voor Laurentius kozen vanwege het gemengde karakter, kiezen nu sneller voor het gefuseerde corps.”

De eerste president van het nieuwe corps, Tobias de Lange, voegt hier aan toe: “Wat ook kan meespelen is dat er dit jaar sowieso meer inschrijvingen aan de universiteit zijn dan voorgaande jaren.” Bovendien is deze editie een van de beter georganiseerde Eurekaweken bij RSC/RVSV met goede artiesten en een strak terras, zegt De Lange.

Voorinschrijvingen

Kanttekening is wel dat het om voorinschrijvingen gaat. “De officiële inschrijving kost wat meer tijd en moet op de sociëteit gebeuren,” legt Laura Nieberg uit. Ze is lid van de commissie van het corps die de inschrijvingen regelt. “Maar de meeste mensen die zich voorinschrijven, komen ook daadwerkelijk.” Vanmiddag om 14.00 uur vervallen de voorinschrijvingen van leden die dat nog niet officieel hebben gemaakt en kan er dus weer meer plek vrij komen.