Het ging niet zonder slag of stoot, maar de vakbonden en universiteiten hebben toch een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Een van de belangrijkste afspraken is dat de hoge werkdruk per universiteit wordt aangepakt.

De onderhandelingen zaten lange tijd muurvast. De universiteiten kwamen de vakbonden vorige zomer tegemoet met een kleine loonsverhoging, maar die vonden dat onvoldoende. Doe liever iets aan de hoge werkdruk, zeiden ze.

Begin dit jaar bleek uit onderzoek van vakbond FNV dat zeventig procent van de universitaire werknemers deze werkdruk te hoog vindt. Universiteitenvereniging VSNU erkende het probleem, maar zag niets in een ‘one-size-fits-all’-benadering.

In het onderhandelaarsakkoord staat dat elke universiteit voor het eind van dit jaar een plan van aanpak moet schrijven. Daarin doet ze uit de doeken hoe ze de werkdruk gaat terugdringen en haar medewerkers ‘duurzaam inzetbaar’ houdt.

Zwangerschap

Een andere afspraak is dat vrouwelijke promovendi na een zwangerschaps- en bevallingsverlof straks automatisch recht hebben op contractverlenging. Vakbond voor de Wetenschap VAWO is daar blij mee. “Veel vrouwelijke promovendi die tijdens hun promotie zwanger werden, hadden minder tijd om hun promotie te doen of moesten die in hun eigen tijd afronden”, aldus directeur Donald Pechler.

De regeling geldt niet voor postdocs: die zijn al gepromoveerd en hebben een ander dienstverband. Universiteiten en vakbonden dringen er bij de minister van Sociale Zaken op aan dat de wet zo gewijzigd wordt dat ook zij kunnen profiteren van de nieuwe afspraak.

Loonsverhoging

Per 1 januari, met terugwerkende kracht dus, krijgen de universiteitsmedewerkers een structurele loonsverhoging van 1,4 procent. Die komt bovenop de loonsverhoging met 0,8 procent die de universiteiten sinds september 2016 uitbetalen.

Ook gelden er nieuwe afspraken bij beëindiging van het dienstverband. De nieuwe Wet werk en zekerheid biedt ontslagen werknemers nog maar twee jaar WW. In de nieuwe cao is afgesproken dat de werkgevers de kosten van een derde WW-jaar betalen. Daarnaast gaan alle universiteiten hun werknemers bij het einde van hun dienstverband een ontslagvergoeding uitkeren.

Zo’n vijftigduizend medewerkers vallen onder de cao Universiteiten. Universiteitenvereniging VSNU en de vakbonden FNV, VAWO, CNV en AC/FBZ moeten het akkoord nog ter goedkeuring aan hun leden voorleggen. De nieuwe cao zal een looptijd krijgen van 2 juli 2016 tot en met 30 juni 2017.  Binnenkort moeten de partijen wederom om tafel voor de vervolgafspraken.