Wat kan je het beste gaan doen in het jaar na je bachelor? En wat als je de verkeerde keus maakt? Veel studenten worstelen met deze vragen. EM legde ze voor aan Judith van den Berg (studieadviseur Bestuurskunde) en Irèn Galama (studieadviseur ESE).

Een jaartje ertussenuit

De eerste mogelijkheid is het tussenjaar. Volgens de studieadviseurs een veel voorkomende keuze. Een jaar ‘bedenktijd’, waarin studenten worstelen met de vraag of, en zo ja hóe ze hun studie willen voortzetten.

Het voordeel van een tussenjaar is dat het zorgt voor een adempauze, die veel studenten nodig hebben na een aantal jaar in de boeken en het strakke stramien van de opleiding. Het biedt rust voor het krijgen van nieuwe inzichten en biedt kansen op een goede oriëntatie op de mogelijkheden. Hier zijn ook nadelen aan verbonden. Zo vinden studenten vooral het eerste gedeelte van de master na een tussenjaar extreem zwaar, zeggen de studieadviseurs. Je bent namelijk uit het studieritme. Het komt echter zelden voor dat studenten de master na een tussenjaar als onhaalbaar ervaren. “Als je je bachelordiploma kunt halen, beschik je in principe over de capaciteiten om je master te kunnen voltooien’’, zegt Judith van den Berg, studieadviseur bij Bestuurskunde.

”Als je je bachelordiploma kan halen, beschik je in principe over de capaciteiten om je master te kunnen voltooien.’’

Judith van den Berg (Bestuurskunde)

Het gevolg van een tussenjaar is dat je geen student meer bent. Daardoor kan je in sommige gevallen moeilijker in aanmerking komen voor stages. Bedrijven en instanties willen namelijk graag student-stagiairs, omdat deze goedkoper zijn dan junior-medewerkers. Verder willen ze een aanspreekpunt, zoals een contactpersoon of begeleider op de EUR, zodat ze bij problemen iemand kunnen benaderen.

Bovendien kun je geen aanspraak meer maken op studentenfaciliteiten. Je kan niet meer lenen tegen de extreem lage rente van DUO, en je bent ook nog eens je studenten-OV kwijt.

Zorg dus van tevoren voor een doel en stippel de route daarnaartoe voor jezelf uit. Bedenk dat je bijvoorbeeld tijdens het reizen activiteiten kan ondernemen die relevant zijn voor je carrière. Verder kun je nu al informatie inwinnen over stages bij bedrijven waar je een oogje op hebt. Kortom, de juiste keuze komt in dit bedenkjaar niet simpelweg aanvliegen. “Je moet een goed plan hebben om erachter te komen wat je precies wil doen”, aldus Irèn Galama studieadviseur bij ESE.

De master-route

De route die ongeveer net zo vaak gevolgd wordt als het tussenjaar, aldus studieadviseurs Van den Berg en Galama, is direct doorstromen naar een master. Veel studenten voelen de sociale en maatschappelijke druk om nominaal door te studeren. Maar is dit wel de beste keuze?

”Direct doorstromen kan zorgen voor een overhaaste beslissing.”

Judith van den Berg (Bestuurskunde) en Irèn Galama (ESE)

De studieadviseurs stellen dat je met direct doorleren in de zogenoemde ‘studeermodus’ blijft en je hierdoor vanaf het begin het hoge tempo van de master goed kunt bijhouden. Het kan volgens Judith van den Berg echter zorgen voor een overhaaste beslissing. “Als je nominaal doorstroomt en een master kiest die je op zich wel leuk lijkt, dan heb je kans dat je dadelijk een master voltooid hebt, waar je later niets mee wilt doen’’.

Even de tijd nemen voor je masterkeuze is dus verstandig. De vraag die hierbij rijst is hoeveel tijd je jezelf moet gunnen voor een dergelijk keuzeproces? Volgens de studieadviseurs kan je, als je heel erg twijfelt of niet 100 procent achter je keuze staat, beter voor een tussenjaar kiezen, en rustig uitvogelen wat echt bij je past.

Hierbij is het vanzelfsprekend van belang om je tijdens de bachelor al heel goed te oriënteren op je keuze. Een master is zwaar, en de Erasmus Universiteit verwacht veel van masterstudenten. Daarom is het nodig dat je echt gemotiveerd en vastbesloten bent om de master af te ronden.

Op naar de arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt
Beeld door: Ruben Brekelemans

Tot slot heb je natuurlijk de keuze om direct na je bachelor te gaan werken. Dit pad wordt volgens de studieadviseurs het minst bewandeld.

Zo zijn er studenten die er in eerste instantie voor kiezen stage te lopen in een tussenjaar, om vervolgens bij dat leuke bedrijf te blijven hangen. Daarnaast zien de studieadviseurs studenten die er na hun bachelor van overtuigd zijn dat het maximale voor hen is bereikt, en dat werken de beste optie is.

Het voordeel van deze keuze is vooral op korte termijn. Je hebt namelijk een baan en je kunt genieten van je inkomen, zonder enige stress of druk van tentamens en opdrachten.

Op de langere termijn betekent het dat je moeilijker doorgroeit in je werk en studenten, die wel een master hebben gedaan, jou op functieniveau voorbij schieten. De kans is dan ook groot dat je jezelf tegen die tijd afvraagt waarom je niet gewoon een master hebt gedaan.

De meeste studenten willen in hun carrière doorgroeien naar een zwaardere positie met meer verantwoordelijkheden en inkomsten, en dan is dat masterpapiertje gewoon nodig. Of je hier nu een tussenjaar voor neemt, of dat je direct doorstroomt, dat maakt dan verder niet zo veel uit.

Heb je hulp nodig bij je keuze? Bezoek dan de master open dag op 16 maart, of ga eens langs bij één van de studieadviseurs