Hoogleraar Kinderpsychiatrie Henning Tiemeier heeft van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Vici-beurs gekregen.

Tiemeier doet voor het Erasmus MC onderzoek naar de invloed van gedrag van volwassenen op de ontwikkeling van de hersenen van kinderen. Veel kinderen hebben negatieve ervaringen, zoals verwaarlozing, mishandeling of pesten. Het team van Tiemeier volgt meer dan 4.000 kinderen om te bestuderen of zulke ervaringen de hersenontwikkeling veranderen en hoe dit tot depressie bij adolescenten kan leiden. Zij onderzoeken ook wat het effect van negatieve ervaringen kan tegengaan.

Belangrijkste beurs

In totaal krijgen 34 wetenschappers aan Nederlandse universiteiten een Vici-beurs van de NWO. De Vici is de belangrijkste beurs in de Vernieuwingsimpuls van de NWO, waaronder ook de Veni- en Vidi-beurzen vallen. Onderzoekers die een Vici krijgen mogen een eigen onderzoeksgroep opbouwen, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie. De financiering is maximaal 1,5 miljoen euro.

Lees één reactie