Vroeger las ik iedere dag de kinderbijbel in bed. Ik las over hoe God in zeven dagen alles maakte wat een mens ooit nodig zou hebben. Allereerst was daar het licht in de duisternis en daarna volgden de atmosfeer, de zeeën, het land, het leven en de zon, de maan en de sterren. En op de zesde dag maakte Hij de mens, bijna goddelijk, stond er.

Na school las ik soms de Koran, luisterde ik naar soetra’s of filosofeerde ik over de oerknal. Mijn ouders waren ongelovig, dus niets moest, maar alles mocht. Daarom had ik een leeg canvas om mijn geloof naar eigen zeggen op in te kleuren.

Ben ik ondergeschikt?

Onder religie wordt gewoonlijk een van de vele vormen van zingeving of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen verstaan. Maar ik kwam er al gauw achter dat de zin gegeven wordt en het zoeken achterwege moet worden gelaten; dat religie betekenisvolle verbindingen in de weg staat, omdat de ene niet samen kan met de andere of het ontbreken daarvan. Net zoals wanneer de liefde tussen twee mensen niet kan bestaan als de een zijn religieuze canvas niet precies hetzelfde ingekleurd heeft als de ander.

Er zijn mensen die beweren dat in de Bijbel staat dat die goddelijke liefde niet kan bestaan tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. Maar dat heb ik er nooit in gelezen. Net zoals dat ik van iemand anders hoorde dat ik als vrouw in de ogen van God onderschikt ben aan de man.

De menselijke interpretatie van een religie heeft mij tot een atheïst gemaakt. Niet omdat ik ongelovig ben, maar omdat ik niet in mensen geloof. Want God is goddelijk, de mens niet. De mens maakt al het goddelijke kapot met daden en woorden.

Maar ik geloof nog steeds in de atmosfeer, de zeeën, het land, de zon en het leven tot aan de zesde dag. En daarom lig ik met kerst ergens op het strand in het zuiden. Want terwijl mensen hier knielen voor een altaar en luisteren naar de kerkdienst, luister ik naar God die zachtjes in mijn oor fluistert en met mijn haar speelt, terwijl ik op mijn knieën in het zand zit en geniet van de zon die de zoute druppeltjes op mijn huid verwarmt.