Naam: Vicky Ariyanti

Functie: Promovenda Cultural Ecological Knowledge in Water Resources Management

Faculteit: Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS)

Levensbeschouwing: Islamitisch

“Als ik vastloop bij het schrijven van een stuk voor de universiteit, vind ik het fijn om te bidden. Doordat je altijd dezelfde verplichte bewegingen doet tijdens gebed, word ik daar rustig van. Het is vergelijkbaar met mediteren. Tijdens het bidden kan ik reflecteren op wat ik doe en overpeinzen waar ik op vastloop. Nadien heb ik vaak inzichten hoe ik dat kan oplossen.

Geloof is een manier om de wereld te begrijpen, namelijk als eentje die God heeft gemaakt. Wat niet duidelijk wordt uit de islam, daar kan de wetenschap duidelijkheid in verschaffen. Als ik zie dat er iets botst, dan houd ik vast aan het Heilige Boek. De wetenschap is door mensen gemaakt, daar kunnen fouten in zitten. God maakt geen fouten. Ik ben ervan overtuigd dat de tijd de dingen die niet overeenkomen recht kan trekken.

Als ik in mijn onderzoek achter dingen kom die niet stroken met mijn religieuze opvattingen en ik geen verklaring kan geven waarom het niet strookt, dan houd ik vast aan mijn resultaten en publiceer deze. Ik onderzoek de invloed van culturen op watermanagement via veldwerk in Yogyakarta. Ik kan door mijn achtergrond de mensen daar beter begrijpen vanuit hun religie, ook al is dat de hindoeïstische of boeddhistische. De verschillende religies hebben veel overeenkomsten.

De vastenmaand levert altijd discussie op met mijn collega’s. Ik denk dat discussie over religie goed is voor onze samenleving en daarom vind ik het altijd fijn om de vragen van mensen te beantwoorden. Op die manier leren we elkaar beter begrijpen.”