‘De Bijbel letterlijk opvatten grenst aan het krankzinnige’

EM sprak vijf wetenschappers over hun levensbeschouwing. Wetenschap en religie, is dat een contradictio in terminis of valt dat reuze mee? Vierde wetenschapper: Bart Leeuwenburgh.

Naam: Bart Leeuwenburgh

Functie: Onderwijsdirecteur

Faculteit: Faculteit der Wijsbegeerte

Levensbeschouwing: Atheïsme

 

“Ik kan natuurlijk niet met absolute zekerheid zeggen dat God niet bestaat. In die zin staan christenen en atheïsten dicht bij elkaar: ik geloof dat God niet bestaat, zij geloven dat God wel bestaat. Ik vind het wel uitermate aannemelijk dat God niet bestaat. En dus blijf ik die overtuiging toegedaan, tot het tegendeel bewezen is. Een vergelijking: Ik zou ook kunnen poneren dat er een theepot om Saturnus heen cirkelt, maar het is toch echt aannemelijker dat dat niet zo is.

Rond mijn vijftiende, zestiende nam ik afstand van het christelijk geloof omdat ik stuk liep op de, zoals wij filosofen dat noemen, welbekende theodicee: ‘als God zo almachtig is, waarom is er dan zo veel leed?’ Later, tijdens het werk aan mijn promotieonderzoek over de ontvangst van Darwins theorie van natuurlijke selectie in Nederland, werd ik alleen maar verder gesterkt in mijn overtuiging dat God niet bestaat.

'Ik zou ook kunnen poneren dat er een theepot om Saturnus heen cirkelt, maar het is toch echt aannemelijker dat dat niet zo is.'

De levensopvatting van de wetenschapper mag het werk niet beïnvloeden. Zou dat wel het geval zijn, dan zou die wetenschapper ontslag moeten nemen. Ik vind het overigens niet aannemelijk dat dit gebeurt. Je komt hier op de universiteit niet om je geloof te belijden, maar om wetenschap te bedrijven.

Wel vind ik het moeilijk voorstelbaar dat mensen die de Bijbel letterlijk opvatten, wetenschappers zijn. Mensen die echt denken dat de aarde in zes dagen geschapen is en zesduizend jaar oud is. Ik gun ze die vrijheid in hun geloofsovertuiging, maar voor mij grenst het aan het krankzinnige.”

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
  • Hiermee kun je je aanmelden voor de EM nieuwsbrief. Je krijgt elke donderdag een mail met het belangrijkste nieuws van de week. Er is een Nederlandstalige en een Engelstalige editie.

    Vragen over de nieuwsbrief? Lees eerst onze veelgestelde vragen.