Naam: Elbert Dijkgraaf

Functie: Bijzonder hoogleraar Empirical Economics of the Public Sector

Faculteit: Erasmus School of Economics

Levensbeschouwing: Protestants

“Mijn overtuiging is dat geloof en wetenschap twee kanten van één medaille zijn. Aan de ene kant kun je in de wetenschap dingen die dichterbij staan ontdekken en de wereld beter leren begrijpen. Aan de andere kant kun je onbegrijpelijke dingen in Gods hand leggen. Dat zorgt bij mij voor een relaxte houding.

Ik vind het makkelijker om mijn geloofsachtergrond in mijn onderwijs te verwerken dan in mijn onderzoek. Als ik lesgeef, probeer ik bijvoorbeeld bij kosten- en batenanalyses een ethisch aspect mee te geven aan studenten: een plus hoeft niet automatisch te betekenen dat je het moet doen, omdat je als mens ook ethische afwegingen maakt.

In onderzoek ben je bezig met feiten en hebben ethische overwegingen of overtuigingen als het goed is geen invloed op de uitkomsten. Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, heb ik een keer een onderzoek afgewezen waarbij ik een kosten- en batenanalyse moest maken van winkelsluiting op zondag. Ik hoorde mensen al denken: die Dijkgraaf heeft vast lopen foefelen met de cijfers.

God is almachtig, Hij kan ook invloed uitoefenen op tijd. Bijvoorbeeld: God schept op dag 1 een boom. Op dag 2 gaat een wetenschapper kijken hoe oud die boom is. Vanuit zijn kennis weet hij dat hij de ringen moet tellen. Daarmee komt hij op veertig jaar. Wetenschappelijk heeft de wetenschapper gelijk, en toch klopt het niet. God weet dat, Hij heeft die boom de dag ervoor neergezet.”

Lees één reactie